DECRET nr. 245 din 28 iulie 1977privind pensiile I.O.V.R.
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 77 din 29 iulie 1977  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pnesiile I.O.V.R. ce se acordă invalizilor şi accidentatilor de război, urmaşilor celor morţi sau dispăruţi în război, precum şi urmaşilor foştilor pensionari invalizi şi accidentati de război, se stabilesc potrivit prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 2 (1) Pensia invalizilor şi accidentatilor de război proveniţi dintre persoanele încadrate în munca se stabileşte în conformitate cu prevederile din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, referitoare la invaliditatea din cauza de accident de muncă, corespunzătoare grupei a III-a de muncă. (2) Invalizilor şi accidentatilor de război care nu erau încadraţi în munca înainte de a deveni invalizi li se acordă pensii în cuantumuri fixe, diferenţiate după grade de invaliditate şi mediul urban sau rural în care domiciliază, astfel:
         
    Gradele de invaliditateMediul
    UrbanRural
    Mari mutilati800 lei800 lei
    Gradul I615 lei554 lei
    Gradul II554 lei462 lei
    Gradul III369 lei277 lei
  (2) Schimbarea definitivă a domiciliului, din mediul urban în mediul rural şi invers, atrage modificarea corespunzătoare a cuantumului pensiei.
   +  Articolul 3Invalizii şi accidentatii de război mari mutilati şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate primesc, pe lîngă pensia I.O.V.R., şi o sumă fixa pentru îngrijire, de 300 lei lunar, dacă nu beneficiază de acest drept de la alt sector de pensii.  +  Articolul 4 (1) Pensionării invalizi şi accidentati de război de orice grad, precum şi văduvele de război pensionare, au dreptul sa primească, pe timpul cît sînt încadraţi în munca, pe lîngă retributia ce li se cuvine şi pensia I.O.V.R. în întregime. (2) Invalizii şi accidentatii de război încadraţi în gradul I sau II de invaliditate, pentru infirmităţi din război, îşi păstrează, la încetarea activităţii, dreptul la pensia I.O.V.R. şi dacă, potrivit legii, li se cuvine şi o alta pensie pentru munca depusa după ce au devenit invalizi.  +  Articolul 5 (1) Copiii şi sotiile celor morţi sau dispăruţi în război, precum şi ai celor care au decedat ulterior ca pensionari I.O.V.R., au dreptul la pensie de urmaş, în condiţiile în care se acordă, potrivit legii, pensiile de urmaş, în cadrul asigurărilor sociale de stat. (2) În cazul în care, la data decesului, sustinatorul primea pensie I.O.V.R. şi pensie de asigurări sociale, pensia de urmaş se stabileşte din pensia cea mai avantajoasă.  +  Articolul 6Pensia accidentatilor de război în afară serviciului ordonat nu poate fi cumulată cu retributia sau cu o alta pensie şi nici nu poate constitui baza pentru acordarea pensiei de urmaş.  +  Articolul 7Pensionării I.O.V.R. au dreptul, în mod gratuit, la asistenţa medicală în spitale şi ambulatoriu, întreţinere şi medicamente pe timpul internării, în condiţiile legii. De asemenea, beneficiază, potrivit legii, de trimitere la tratament în staţiunile balneoclimaterice.  +  Articolul 8Pensiile I.O.V.R. şi celelalte drepturi aferente stabilite pînă la data prezentului decret se menţin în continuare, atît timp cît sînt îndeplinite condiţiile pe baza cărora au fost acordate.  +  Articolul 9Dispoziţiile din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, referitoare la stabilirea, plata şi suspendarea pensiilor, contestarea deciziilor, precum şi cele referitoare la expertiza şi revizuirea medicală, se aplică, în mod corespunzător, şi pensionarilor I.O.V.R.Orice alte dispoziţii contrare prezentului decret se abroga.----------------