ORDIN nr. 1.170 din 24 iulie 2003pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere - Metodologia de licenţiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, condiţiile privind agrearea şi inspecţia tehnica periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum şi metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetriştilor
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 12 august 2003    În temeiul prevederilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere - Metodologia de licenţiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, condiţiile privind agrearea şi inspecţia tehnica periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum şi metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetriştilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi Regia Autonomă "Registrul Auto Român" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaBucureşti, 24 iulie 2003.Nr. 1.170.  +  AnexăNORMA 24/07/2003