ORDIN nr. 1.023 din 1 iulie 2003pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-APAN AUN/Atestarea personalului aeronautic navigant - piloti de aeronave ultrausoare nemotorizate
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 11 august 2003    În temeiul prevederilor art. 12 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 lit. m) şi ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 130/2000, republicată, şi ale art. 4 pct. 4.15 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea Aeronautica Civilă Română RACR-APAN AUN/Atestarea personalului aeronautic navigant - piloti de aeronave ultrausoare nemotorizate, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.----------- Notă *) Anexa se pune la dispoziţie celor interesaţi de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" şi Aeroclubul României.  +  Articolul 2Procedurile specifice de aplicare a Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-APAN AUN/Atestarea personalului aeronautic navigant - piloti de aeronave ultrausoare nemotorizate vor fi emise de către Aeroclubul României, cu avizul Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautica Civilă Română", în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare după 30 de zile de la data publicării.  +  Articolul 4Direcţia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" şi Aeroclubul României vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statBucureşti, 1 iulie 2003.Nr. 1.023.-----------