LEGE Nr. 136 din 30 decembrie 1994pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29 din 22 iulie 1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 368 din 30 decembrie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 29 din 22 iulie 1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 10 august 1994. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE-----------------------