LEGE Nr. 134 din 24 decembrie 1994pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39 din 5 august 1994 privind îmbunătăţirea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 366 din 30 decembrie 1994  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 5 august 1994 privind îmbunătăţirea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, emisă în temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 29 august 1994, cu următoarele modificări: 1. Titlul ordonanţei va avea următoarea redactare: "Ordonanţa privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar." 2. Articolul 2 alineatul (1) va avea următorul cuprins: "(1) Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru funcţiile din organele autorităţilor : legislativă, executivă, judecătorească şi din unităţile bugetare sunt prevăzuţi în anexele nr. I-V la prezenta ordonanţă." 3. Articolul 2 alineatul (3) va avea următorul cuprins: "(3) Indemnizaţiile de conducere pentru personalul din sectorul bugetar se majorează la limita inferioară cu 5% şi la limita superioară cu 20%, iar cele stabilite în suma fixa se majorează cu 10%." 4. Articolul 3 alineatul (1) va avea următorul cuprins: "ART. 3. - (1) Salariul de baza corespunzător coeficienţilor de ierarhizare 1,00 este de 123.500 lei lunar brut şi se va majoră conform indexarilor ce se vor stabili după data de 1 septembrie 1994, în raport cu creşterea preţurilor de consum." 5. Anexa nr. I/1 va avea următorul cuprins: "ANEXA I/1 COEFICIENŢI DE IERARHIZAREpentru funcţia de Preşedinte al României
    Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
    1.Preşedintele României10,00"
  6. Anexa nr. I/2 va avea următorul cuprins: "ANEXA I/2 COEFICIENŢI DE IERARHIZAREpentru senatori, deputaţi, pentru funcţiile din Biroul permanent al Senatului, din Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, din comisiile permanente ale celor două Camere, precum şi pentru preşedinţii grupurilor parlamentare, cuprinse în Legea nr. 53/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 8 septembrie 1993 şi modificată prin Legea nr. 42/1994
    Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
    1.Senatori, deputaţi5,80
    2.Vicepreşedinţii şi secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi ale Camerei Deputaţilor5,95
    3.Secretarii, chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor, preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi ale Camerei Deputaţilor, precum şi preşedinţii grupurilor parlamentare6,15
    4.Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor6,50
    5.Preşedintele Senatului şi preşedintele Camerei Deputaţilor7,50"
  7. Anexa nr. I/3 nr. crt. 1 va avea următorul cuprins: "ANEXA I/3
    Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
    1.Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie6,75"
    ................................................................................
  8. Anexa nr. I/6 va avea următorul cuprins: "ANEXA I/6 COEFICIENŢI DE IERARHIZAREpentru funcţiile de conducere din Parchetul General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi Ministerul Justiţiei Funcţii din conducerea Parchetului General
    Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
    1.Procuror general6,00
    2.Prim-adjunct al procurorului general5,50
    3.Adjunct al procurorului general5,00"
  9. Anexa nr. I/7 punctele I şi II vor avea următorul cuprins: "ANEXA I/7 COEFICIENŢI DE IERARHIZAREpentru funcţiile din conducerea prefecturilor şi a comisiilor locale
    I. Prefectura Municipiului Bucureşti şi a Sectorului Agricol Ilfov, Consiliul Local al Municipiului Bucureşti
    Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
    1.Prefect, primar general al Capitalei5,50
    2.Subprefect, viceprimar5,00
    3.Director general prefectură, secretar3,90
    II. Prefecturi şi consilii judeţene
    Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
    Categoria ICategoria a II-a
    1.Prefect, preşedinte5,204,80
    2.Subprefect, vicepreşedinte4,504,25
    3.Director general prefectură, secretar3,903,50"
  10. Anexa nr. II/1 nr. crt. 3-6 vor avea următorul cuprins: "ANEXA II/1
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    ................................................................................
    3.Director de cabinetS4,10-4,40
    4.ConsilierS4,10-4,40
    5.ExpertS3,70-4,00
    6.ConsultantS2,35-2,80"
    ................................................................................
  11. Anexa nr. II/2 va avea următorul cuprins: "ANEXA II/2 COEFICIENŢI DE IERARHIZAREpentru unele funcţii de conducere specifice din aparatul Parlamentului cuprinse în Legea nr. 53/1991, republicată şi modificată prin Legea nr. 42/1994
    Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
    1.Secretar general5,50
    2.Secretar general adjunct5,25
    3.Şef departament, director general5,00
    COEFICIENŢI DE IERARHIZARE pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice din aparatul Parlamentului, cuprinse în Legea nr. 53/1991, republicată şi modificată prin Legea nr. 42/1994
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    1.Consilier parlamentarS4,10-4,40
    2.Expert parlamentarS3,70-4,00
    3.Consultant parlamentarS2,35-2,80
    4.Şef birou senatorialS2,05-2,50
    5.Şef cabinetS1,60-2,05
    6.Şef birou senatorialM1,70-1,95
    7.Şef cabinet*)M1,50-1,90
    8.Şef cabinetM1,30-1,70
    9.Secretar de cabinetM1,15-1,45"
  Notă *) Se aplica salariaţilor care au atribuţii de stenografiere a lucrărilor în plen ale Senatului. 12. Anexa nr. II/4 nr. crt. 3-7 vor avea următorul cuprins: "ANEXA II/4
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    ................................................................................
    3.Director de cabinet*)S4,10-4,40
    4.Consilier guvernamentalS4,10-4,40
    5.Director de cabinet**)S3,80-4,40
    6.Expert guvernamental, inspector guvernamental de specialitateS3,70-4,00
    7.ConsultantS2,35-2,80"
    ................................................................................
  Notă *) Se utilizează la primul-ministru. Notă **) Se utilizează la miniştrii de stat. 13. La anexa nr. III/1, punctul I va avea următoarea redactare: "I. Coeficienţii de ierarhizare pentru funcţii de execuţie de specialitate." 14. La anexa nr. III/1, punctul II nr. crt. 27 şi nota de subsol**) vor avea următorul cuprins: "ANEXA III/1
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    Gradaţia
    1234
    ................................................................................
    27.Muncitor I A**)   1,201,301,40-"
    ................................................................................
  "**) Acest coeficient de ierarhizare se utilizează pentru salarizarea soferilor de pe autoturismele puse la dispoziţia persoanelor care ocupa funcţii al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 5,50." 15. Anexa nr. V/1, punctul I litera A nr. crt. 5 va avea următorul cuprins : "ANEXA V/1
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorVechimea în învăţământ
    până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 anipeste 30 ani
    ........................................................................................
    5.PreparatorS1,201,30*)1,35*)-----"
  Notă *) Pentru preparatorii din domeniul medical. 16. La sfârşitul anexei nr. V/1 se introduce o nota cu următorul cuprins: "NOTĂ: 1. Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru funcţiile didactice din unităţile de învăţământ se majorează, începând cu luna aprilie 1995, cu coeficientul de 0,6 pentru funcţiile didactice prevăzute în anexa nr. V.1 pct. I lit. A nr. crt. 1 şi 2 şi cu coeficientul de 0,4 pentru funcţiile didactice prevăzute în anexa nr. V/1 pct. I lit. A nr. crt. 3-5 şi în anexa nr. V/1 lit. B nr. crt. 1-5. 2. Coeficientul de ierarhizare a salariilor pentru funcţiile prevăzute la anexa nr. V/1 pct. I lit. B nr. crt. 6 se majorează cu 0,2. 3. Absolvenţii de învăţământ superior pedagogic de 3 ani, încadraţi pe funcţiile prevăzute la pct. III nr. crt. 1-5, vor avea coeficienţii de ierarhizare, pe gradatii, mai mici cu 0,5 faţă de coeficienţii de ierarhizare stabiliţi pentru studii superioare." 17. Anexa nr. V/2 pct. I lit. B nr. crt. 25, 26, 27 şi 28 vor avea următorul cuprins: "ANEXA V/2
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    Gradaţia
    123456
    ...............................................................................................
    25.Biolog, biochimist, chimist; principalS1,501,551,601,651,701,75
    26.Biolog, biochimist, chimist; specialistS1,151,201,251,301,351,40
    27.Biolog, biochimist, chimistS1,0751,101,125---
    28.Biolog, biochimist, chimist; debutantS1,05-----"
    ...............................................................................................
  18. Anexa nr. V/2 pct. II lit. A nr. crt. 6 şi 9 vor avea următorul cuprins: "ANEXA V/2
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    Gradaţia
    123456
    ................................................................................
    6.Asistent medicalM1,001,0251,051,0751,101,125
    ................................................................................
    9.Soră medicalăM0,950,9751,001,0251,051,075"
    ................................................................................
  19. Anexa nr. V/6 pct. I lit. a) va avea următorul cuprins: "ANEXA V/6
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional; gradul I A   1,901,952,002,10
    2.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional, expert sportiv; gradul I   1,651,701,751,85
    3.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional, referent sportiv; gradul II   1,401,451,501,55
    4.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional; gradul III, instructor sportiv gradul I   1,201,251,301,35
    5.Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II   1,051,0751,101,15
    6.Secretar federaţie, antrenor federal; gradul V, instructor sportiv gradul III   0,950,9751,001,025
    7.Instructor sportiv debutant   0,925---"
  20. Anexa nr. V/8 nr. crt. 3 va avea următorul cuprins: "ANEXA V/8
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    Gradaţia
    1234
    ................................................................................
    3.ComandantS1,601,651,701,75"
    ................................................................................
   +  Articolul 2Guvernul va inainta Parlamentului României, până la sfârşitul semestrului I/1995, un proiect de lege privind îmbunătăţirea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, prin evaluarea completa a rolului, complexităţii şi răspunderii acestuia.  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 5 august 1994 se va republica în Monitorul Oficial al României. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE---------------