ORDIN nr. 29 din 14 iulie 2003pentru aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitatii aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 4 august 2003    În conformitate cu prevederile art. 18 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2003 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi de punere în funcţiune a aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata,în temeiul art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului,ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitatii aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se înfiinţează Comisia de recunoaştere a organismelor care realizează evaluarea conformitatii aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata, denumita în continuare Comisia de recunoaştere. (2) Comisia de recunoaştere funcţionează în cadrul Direcţiei infrastructura calităţii şi mediu şi îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor normelor metodologice prevăzute la art. 1 şi ale propriului regulament de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2*). (3) Componenta Comisiei de recunoaştere este prevăzută în anexa nr. 3*).  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 182/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitatii aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002, şi Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 323/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de desemnare organisme care realizează evaluarea conformitatii aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.---------- Notă *) Anexele nr. 2 şi 3 se pun la dispoziţie celor interesaţi de către Comisia de recunoaştere.p. Ministrul economiei şi comerţului,Mihai Berinde,secretar de statBucureşti, 14 iulie 2003.Nr. 29.  +  Anexa 1NORMA 14/07/2003