LEGE nr. 132 din 22 decembrie 1994pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 decembrie 1994  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă următoarele ordonanțe emise în temeiul art. 1 lit. a), d) și e) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe : – Ordonanța Guvernului nr. 23 din 18 iulie 1994 privind măsuri de reglementare a unor probleme de ordin financiar în activitatea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, emisă în temeiul art. 1 lit. d) și e) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 9 august 1994; – Ordonanța Guvernului nr. 28 din 22 iulie 1994 privind plata majorărilor de întârziere și a unor sume restante datorate statului, emisă în temeiul art. 1 lit. e) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 9 august 1994, cu următoarele modificări și completări: a) Articolul 2 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:Pentru a beneficia de amînarea la plata, agenții economici vor prezenta organelor fiscale teritoriale, până la 31 ianuarie 1995, situația majorărilor de întârziere datorate și neplătite până la 31 iulie 1994 inclusiv.b) Articolul 2 se completează cu un nou alineat 3, care va avea următorul cuprins: Majorările de întârziere aminate la plata potrivit prezentei ordonanțe se vor reflecta în contabilitatea agenților economici în conturi de ordine și evidenta, cu excepția cazurilor în care acestea au fost reflectate în conturi bilantiere ale perioadelor anterioare anului 1994;– Ordonanța Guvernului nr. 46 din 12 august 1994 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de continuarea aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994; – Ordonanța Guvernului nr. 58 din 19 august 1994 privind reglementarea rambursarii unor rate scadente ale datoriei publice interne, emisă în temeiul art. 1 lit. d) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994; – Ordonanța Guvernului nr. 60 din 24 august 1994 privind asanarea situației financiare la Regia Autonomă "Romcereal", ca urmare a majorării nivelului dobinzilor bancare și al tarifelor de transport aferente livrărilor de grîu pentru panificatie, emisă în temeiul art. 1 lit. d) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, cu completarea articolului 2 cu un nou alineat 2, care va avea următorul cuprins: Suma va fi pusă la dispoziția beneficiarului, etapizat, numai pe măsura definitivării controalelor efectuate de Ministerul Finanțelor.– Ordonanța Guvernului nr. 67 din 24 august 1994 privind regularizarea exercițiului financiar pentru anul 1993, emisă în temeiul art. 1 lit. d) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  MARȚIAN DAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  -----------------