ORDIN nr. 34 din 15 iulie 2003pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformitatii aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 30 iulie 2003  În conformitate cu prevederile art. 18 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2003 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi de punere în funcţiune a aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata şi ale pct. 8.1 şi 8.2 din secţiunea B a anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 29/2003 pentru aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitatii aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata,în temeiul art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului,ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformitatii aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 644/2002 pentru aprobarea Listei organismelor notificate care realizează evaluarea conformitatii aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 28 decembrie 2002.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul economiei şi comerţului,Mihai Berinde,secretar de statBucureşti, 15 iulie 2003.Nr. 34.  +  Anexă
                                      LISTA
         organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformitatii
                  aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata
  Denumirea şi adresa organismului recunoscut pentru evaluarea conformitatii Nr. de inregis- trare în Registrul organis- melor re- cunoscute Grupa de produse Sarcini conform Hotărârii Guvernului nr. 617/2003 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi de punere în funcţiune a aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata
  BRML-CERT al Biroului Roman de Metrologie Legală sos. Vitan-Barzesti nr. 11, 75669, sectorul 4, Bucureşti 01 Aparate de cantarit cu functio- nare neautomata - examinarea CE de tip (pct. 1 din anexa nr. 2) - verificarea CE a produsului (pct. 3 din anexa nr. 2) - verificarea CE a unităţii de produs (pct. 4 din anexa nr. 2)
  Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii - SRAC str. Teodor Burada nr. 6, 70650, sectorul 1, Bucureşti 03 Aparate de cantarit cu funcţionare neautomata - asigurarea calităţii producţiei (pct. 2 din anexa nr. 2)
  ------------