LEGE Nr. 130 din 20 decembrie 1994pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38 din 5 august 1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 354 din 21 decembrie 1994



    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 38 din 5 august 1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor, emisă în temeiul art. 1 lit. g) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 19 august 1994, cu următoarele modificări: 1. La articolul 1 alineatul (1) se introduce, după cuvintul "contribuţie", cuvintul "lunară". 2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins: "Sumele destinate acoperirii cheltuielilor menţionate la alineatul precedent se asigura în anul 1994 din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului." Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANU--------------------