RECTIFICARE nr. 744 din 3 iulie 2003
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003    În anexa nr. 4 - Unităţile la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar - la Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, se face următoarea rectificare:- la nr. crt. 3, în loc de: "Societatea Naţionala de Telecomunicaţii lt; lt;Romtelecom gt; gt; - S.A." se va citi: "Societatea Comercială lt; lt;Romtelecom gt; gt; - S.A."---------------