HOTĂRÂRE nr. 861 din 17 iulie 2003privind instituirea bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 29 iulie 2003    Având în vedere prevederile art. 172 alin. (7) şi (8) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă instituirea bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice.  +  Articolul 2Bursa "Theodor Aman" se acordă o singură dată pe an unuia dintre absolvenţii instituţiilor de învăţământ universitar stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului şi al ministrului culturii şi cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3 (1) Perioada pentru care se acordă bursa "Theodor Aman", durata stagiului anual, condiţiile de evaluare şi promovare în anul următor de stagiu, precum şi sistemul de monitorizare a utilizării bursei se stabilesc prin ordin comun al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului şi al ministrului culturii şi cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Cuantumul bursei se stabileşte anual, în funcţie de ţara pentru care a fost obţinută bursa, prin ordin comun al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului şi al ministrului culturii şi cultelor, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. (3) Transportul bursierilor se suporta de către aceştia din cuantumul bursei.  +  Articolul 4 (1) Bursa "Theodor Aman" se acordă de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din veniturile realizate din taxele în valută încasate de la studenţii şi cursanţii străini. (2) Sumele neacordate sau rezultate ca urmare a anulării stagiului de pregătire a bursierilor se reportează pentru următorul concurs.  +  Articolul 5 (1) Bursa "Theodor Aman" se obţine prin concurs organizat la nivel naţional. (2) Concursul naţional pentru acordarea bursei "Theodor Aman" se desfăşoară în baza unui regulament prin care se stabilesc: a) instituţia care organizează concursul; b) modalitatea de lansare publică a ofertei de bursa; c) condiţiile de înscriere şi participare; d) conţinutul dosarului de candidatura; e) condiţiile de prezentare a activităţii concurenţilor; f) componenta juriului de selecţie; g) criteriile de selecţie; h) calendarul de desfăşurare a concursului; i) alte aspecte necesare în vederea organizării şi desfăşurării concursului. (3) Regulamentul prevăzut la alin. (2) se aproba prin ordin comun al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului şi al ministrului culturii şi cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Alexandru AthanasiuMinistrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 17 iulie 2003.Nr. 861.──────────────────