HOTĂRÂRE nr. 859 din 17 iulie 2003privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit și a Regulamentului de funcționare a Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 29 iulie 2003  În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 7 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de funcționare a Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și cultelor,
  Razvan Theodorescu
  Ministrul educației, cercetării
  și tineretului,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Șerban Mihailescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 17 iulie 2003.Nr. 859.  +  Anexa nr. 1NORMEde aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit  +  Anexa nr. 2REGULAMENTULde funcționare a Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit