HOTĂRÂRE nr. 818 din 3 iulie 2003privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport" prin Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 24 iulie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 10 alin. (1) şi (2) şi al art. 12 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, precum şi al art. 6 alin. (1)-(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport" prin Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 321/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport" prin Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 12 aprilie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 818.  +  AnexăNORMA 03/07/2003