HOTĂRÂRE nr. 851 din 17 iulie 2003pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plati în avans din fonduri publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 24 iulie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 52 alin. (7) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul ICapitolul II "Prestări de servicii" din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plati în avans din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 20 martie 2003, se modifica şi se completează astfel:1. Punctul 13 va avea următorul cuprins:"13. Servicii contractate de casele de asigurări de sănătate cu farmaciile care funcţionează în structura unor unităţi sanitare din ambulatoriul de specialitate din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţa naţionala şi autoritate judecătorească a) existenta unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea trimestriala a contractului"2. După punctul 14 se introduc punctele 15, 16, 17, 18 şi 19 cu următorul cuprins:"15. Servicii de traducere şi editare în străinătate de opere literare, ştiinţifice, filozofice şi tehnice ale autorilor din România a) existenta unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea integrală a contractului, în condiţiile legii16. Servicii de furnizare a energiei electrice a) existenta unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea totală a livrărilor de energie electrica efectuate şi facturate în trimestrul anterior17. Rechizite şcolare a) existenta unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului18. Servicii de consultanţa şi expertiza, instruire şi perfecţionare, contractate în condiţiile legii a) existenta unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii b) se pot acorda avansuri de până la 20% din valoarea contractului19. Lucrări pentru închiderea minelor a) existenta unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii b) se pot acorda executanţilor, lunar, avansuri de până la 30% din valoarea programului lunar de execuţie, conform graficului anexat la contract."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plati în avans din fonduri publice, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 17 iulie 2003.Nr. 851.------------