HOTĂRÂRE nr. 856 din 17 iulie 2003pentru înfiinţarea Unităţii de management a proiectului privind reforma administraţiei publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 24 iulie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Unitatea de management a proiectului pentru implementarea şi monitorizarea programului ce se va conveni cu Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), în cadrul viitorului împrumut de ajustare programatica (PAL), denumita în continuare UMP-PAL, având ca obiectiv reforma în administraţia publică. (2) UMP-PAL se constituie la nivelul aparatului de lucru al primului-ministru şi îşi desfăşoară activitatea sub directa coordonare a primului-ministru. (3) Structura organizatorică, regulamentul de funcţionare, directorul şi numărul de persoane ale UMP-PAL se stabilesc prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 2 (1) UMP-PAL este o unitate funcţională care asigura managementul programului ce urmează a fi convenit cu BIRD şi cu Uniunea Europeană (UE) privind reforma administraţiei publice. (2) UMP-PAL are următoarele atribuţii principale: a) acorda asistenţa instituţiilor guvernamentale în pregătirea şi implementarea acordului de împrumut PAL; b) asigura monitorizarea planurilor de măsuri strategice pentru corelarea cerinţelor de integrare euroatlantica cu cerinţele PAL; c) asigura corelarea programelor dezvoltate de administraţia publică centrala şi locală în vederea îndeplinirii condiţionalitatilor PAL şi UE; d) asigura relaţiile functionale ale cabinetului primului-ministru cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile financiare internaţionale şi cu societatea civilă în vederea implementarii condiţionalitatilor PAL; e) asigura analiza cadrului legislativ de reforma a administraţiei publice, a puterii judecătoreşti şi a sectoarelor economice care reprezintă condiţionalitati PAL; f) îndeplineşte activităţi solicitate de primul-ministru în direcţia accelerarii reformei administraţiei publice şi integrării euroatlantice a României. g) întocmeşte raportarile conform prevederilor acordurilor cu BIRD şi UE şi legislaţiei în vigoare pentru prezentare la organele abilitate.  +  Articolul 3Selectarea specialiştilor care îşi vor desfăşura activitatea în UMP-PAL se va efectua în conformitate cu procedurile BIRD, aceştia urmând să fie angajaţi prin transfer sau detaşare.  +  Articolul 4Salarizarea specialiştilor din cadrul UMP-PAL se asigura în condiţiile prevăzute la art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001.  +  Articolul 5Plata sumelor cuvenite specialiştilor, a cheltuielilor aferente dotărilor necesare pentru desfăşurarea activităţii UMP-PAL, precum şi pentru funcţionarea acesteia se va asigura din împrumutul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public (PPIBL) de la BIRD şi din componenta locală de finanţare prevăzută în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 17 iulie 2003.Nr. 856.──────────────