LEGE Nr. 126 din 14 decembrie 1994pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în temeiul Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 350 din 19 decembrie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă următoarele ordonanţe ale Guvernului emise în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe: - Ordonanţa Guvernului nr. 24 din 22 iulie 1994 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la reforma învăţământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 9 august 1994; - Ordonanţa Guvernului nr. 25 din 22 iulie 1994 privind ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la St. Petersburg la 19 aprilie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 9 august 1994; - Ordonanţa Guvernului nr. 35 din 5 august 1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finanţării proiectului "Piaţa de gros" Bucureşti, semnat la Bucureşti la 9 iunie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 23 august 1994; - Ordonanţa Guvernului nr. 40 din 5 august 1994 privind prelungirea perioadei de utilizare a creditului de 20 miliarde lei acordat de Guvernul României Guvernului Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 di 29 august 1994; - Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 12 august 1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994; - Ordonanţa Guvernului nr. 42 din 12 august 1994 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finanţării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 30 august 1994; - Ordonanţa Guvernului nr. 53 din 19 august 1994 pentru ratificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană şi România modificind Acordul interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţul dintre România, pe de o parte, şi Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Carbunelui şi Otelului, pe de altă parte, precum şi Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, în versiunea lor modificată prin Protocolul adiţional semnat la 21 decembrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994; - Ordonanţa Guvernului nr. 54 din 19 august 1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 30 aprilie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994; - Ordonanţa Guvernului nr. 57 din 19 august 1994 pentru ratificarea unui amendament la Acordul de împrumut dintre România şi B.I.R.D., încheiat la Washington la 7 octombrie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994; - Ordonanţa Guvernului nr. 61 din 24 august 1994 privind aprobarea aranjamentului de credit stand-by şi a facilitatii de transformare sistematica, acordate României de către Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 31 august 1994. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION RATIUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 noiembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN-----------------------