HOTĂRÂRE nr. 837 din 10 iulie 2003privind organizarea în România, în luna iulie 2003, a ceremonialului de predare-primire a presedintiei Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunilor Ministrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) şi a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Forţei Multinationale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE), de schimbare a comandantului Brigazii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG) şi de inaugurare a Comandamentului SEEBRIG de la Constanta
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 22 iulie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă organizarea în România, în luna iulie 2003, a ceremonialului de predare-primire a presedintiei Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunilor Ministrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) şi a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Forţei Multinationale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE), de schimbare a comandantului Brigazii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG) şi de inaugurare a Comandamentului SEEBRIG de la Constanta.  +  Articolul 2 (1) În scopul participării la ceremonialul prevăzut la art. 1, se aproba invitarea în ţara a unui număr de 350 de personalităţi străine, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 şi ale pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991. (2) Cheltuielile determinate de organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 1 se suporta din bugetul aprobat Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2003, cu încadrarea în limitele stabilite de normele legale.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul apărării naţionale,Ioan Mircea PascuMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 10 iulie 2003.Nr. 837.──────────────