ORDIN nr. 909 din 11 iulie 2003pentru stabilirea unor măsuri privind efectuarea cu celeritate a expertizei pentru stabilirea discernamantului minorului între 14 şi 16 ani care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Nr. 1.976/C din 11 iulie 2003
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 909 din 11 iulie 2003
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 21 iulie 2003    În temeiul art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi al art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,ministrul justiţiei şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:  +  Articolul 1Expertiza pentru stabilirea discernamantului minorului între 14 şi 16 ani care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală se efectuează, cu celeritate, la solicitarea organelor judiciare, de Institutul Naţional de Medicina Legală "Mina Minovici" Bucureşti, institutele de medicina legală, serviciile de medicina legală sau, după caz, de cabinetele de medicina legală.  +  Articolul 2 (1) Expertiza prevăzută la art. 1 se efectuează în regim de permanenta de o comisie de expertiza formată din 2 medici psihiatri şi un medic legist, care este preşedintele comisiei. (2) Permanenta se asigura prin liniile de garda efectuate de către medici legisti şi medici psihiatri.  +  Articolul 3 (1) Comisia de expertiza se întruneşte în termen de cel mult 3 ore de la momentul solicitării organelor judiciare şi efectuează expertiza pentru stabilirea discernamantului minorului între 14 şi 16 ani care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală. (2) În cazul în care sunt necesare lămuriri suplimentare şi nu este necesară internarea minorului, expertiza prevăzută la art. 1 se efectuează în termen de cel mult 48 de ore de la data la care a fost solicitată. (3) În cazul în care este necesară internarea minorului, expertiza prevăzută la art. 1 se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data la care a fost solicitată.  +  Articolul 4Nerespectarea dispoziţiilor prezentului ordin constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii.Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistrul sănătăţii,Mircea Beuran──────────────