LEGE Nr. 125 din 9 decembrie 1994pentru ratificarea Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 356 din 22 decembrie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifica Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 septembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 noiembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASECONVENTIE 13/01/1993