HOTĂRÂRE nr. 839 din 10 iulie 2003pentru aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, din sectorul feroviar, care beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 18 iulie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 6 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Lista societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, din sectorul feroviar, care beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuPreşedintele Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MusetescuBucureşti, 10 iulie 2003.Nr. 839.  +  AnexăLISTAsocietăţilor naţionale, companiilor naţionale şisocietăţilor comerciale cu capital majoritar de stat,din sectorul feroviar, care beneficiază deprevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003,cu modificările şi completările ulterioare
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    1.Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
    2.Societatea Comercială Lucrări de Întreţinere, Reparaţii şi Construcţii de Utilaje de Cale Ferată "SIRCUC Braşov" - S.A.
    3.Societatea Comercială Lucrări de Întreţinere, Reparaţii şi Construcţii de Utilaje de Cale Ferată "SIRCUC Timişoara" - S.A.
    4.Societatea Comercială Tipografică "Filaret" - S.A.
    5.Societatea Comercială de Proiectare Lucrări de Întreţinere şi Reparaţii Infrastructură Feroviară "Proiect C.F. Bucureşti" - S.A.
    6.Societatea Comercială de Confecţii pentru Calea Ferată "Uniforma C.F. Bucureşti" - S.A.
    7.Societatea Comercială Lucrări de Sudură Linii de Căi Ferate "Sudarec" - S.A.
    8.Societatea Comercială de Producţie Industrială de Aparataj, Centralizare şi Telecomandă Căi Ferate "Spiact Craiova" - S.A.
    9.Societatea Comercială de Producţie Industrială de Aparataj, Centralizare şi Telecomandă Căi Ferate "Spiact Arad" - S.A.
    10.Societatea Comercială de Producţie Industrială de Aparataj, Centralizare şi Telecomandă Căi Ferate "Spiact Cluj" - S.A.
    11.Societatea Comercială de Producţie Industrială de Aparataj, Centralizare şi Telecomandă Căi Ferate "Spiact Braşov" - S.A.
    12.Societatea Comercială de Producţie Industrială de Aparataj, Centralizare şi Telecomandă Căi Ferate "Spiact Galaţi" - S.A.
    13.Societatea Comercială "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A.
    14.Societatea Comercială "Informatica Feroviară" - S.A.
    15.Societatea Comercială "Turism şi Agrement C.F.R." - S.A.
    16.Societatea Comercială "Construcţii C.F.R." - S.A.
    17.Societatea Comercială "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R." - S.A.
    18.Societatea Comercială "Impregnat Traverse din Lemn" - S.A.
    19.Societatea Comercială "Intervenţii Feroviare" - S.A.
    20.Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.
    21.Societatea Comercială de Întreţinere şi Reparaţii Vagoane de Călători "C.F.R. SIRV Titu" - S.A.
    22.Societatea Comercială de Întreţinere şi Reparaţii Vagoane de Călători "C.F.R. SIRV Caransebeş" - S.A.
    23.Societatea Comercială de Întreţinere şi Reparaţii Vagoane de Călători "C.F.R. SIRV Braşov" - S.A.
    24.Societatea Comercială de Întreţinere şi Reparaţii Vagoane de Călători "C.F.R. SIRV Mărăşeşti" - S.A.
    25.Societatea Comercială de expediţii mesagerie, bagaje, coletărie, valori băneşti şi corespondenţă "C.F.R. Mesagerie" - S.A.
    26.Societatea Comercială de Vânzare Legitimaţii Călătorie "Voiaj" - S.A.
    27.Societatea Comercială de Reparaţii Locomotive "C.F.R. - SCRL Braşov" - S.A.
    28.Societatea Comercială de Exploatare a Vagoanelor de Dormit, Cuşetă, Restaurant şi Bar "C.F.R. GEVARO" - S.A.
    29.Societatea Comercială de Aprovizionare şi Desfacere Braşov "C.F.R. - SCAD Braşov" - S.A.
    30.Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
    31.Societatea Comercială Staţii de Spălare Vagoane Marfă de Uz General "C.F.R. - SSVM" - S.A.
    32.Societatea Comercială Staţii de Spălare Vagoane Cisternă "C.F.R. SSVAC" - S.A.
    33.Societatea Comercială de Exploatare şi Transport Auto "C.F.R. Transauto" - S.A.
    34.Societatea Comercială de Transbordare Vagoane Marfă "C.F.R. TVM" - S.A.
    35.Societatea Comercială Baza de Aprovizionare şi Desfacere "C.F.R. BAD Chitila" - S.A.
    36.Societatea Comercială Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje "C.F.R. IRLU" - S.A.
    37.Societatea Comercială Întreţinere şi Reparaţii Vagoane "C.F.R. IRV" - S.A.
    38.Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.
    39.Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.
    40.Societatea Comercială de Revizii, Reparaţii Rame de Metrou şi Instalaţii "R.R.R.M.I." - S.A.
  --------------