LEGE nr. 307 din 8 iulie 2003pentru completarea art. 24 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 17 iulie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 24 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000, se completează cu trei noi alineate, alineatele (2), (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(2) Fac excepţie de la obligaţiile de plată a accesului la produsele meteorologice: a) utilizatorii ocazionali din domeniul educaţiei şi învăţământului, pentru lucrări de diploma, licenta sau doctorat, cu subiecte meteorologice sau conexe; b) organizaţii neguvernamentale care întreprind activităţi complementare meteorologice sau conexe şi pentru care elaboratorul accepta postura de colaborator sau sponsor. (3) Deţinătorii de date şi informaţii meteorologice vor pune la dispoziţie utilizatorilor ocazionali menţionaţi la alin. (2) lit. a) datele solicitate, în acord cu procedurile de administrare a fondului naţional de date şi cu regulamentul privind circulaţia datelor, informaţiilor şi produselor meteorologice, elaborate de autoritatea tehnica naţionala în materie. (4) Datele şi informaţiile meteorologice dobândite în condiţiile alin. (2) şi (3) nu pot fi întrebuinţate în alte scopuri decât cele pentru care au fost obţinute."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 8 iulie 2003.Nr. 307.──────────────