LEGE Nr. 123 din 9 decembrie 1994pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 346 din 14 decembrie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă următoarele ordonanţe ale Guvernului emise în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe : - Ordonanţa Guvernului nr. 33 din 5 august 1994 referitoare la perfecţionarea unor reglementări privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 16 august 1994, cu modificarea art. I pct. 4 după cum urmează: Articolul 6 litera A. i) 6 se modifica şi se completează, având următorul cuprins: "i) 6. editarea, tipărirea şi vânzarea de ziare, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă hirtiei de ziar, cumpărată din ţara şi din import, exclusiv activităţile cu caracter de reclama şi publicitate; editarea, tipărirea şi vânzarea de cărţi şi reviste, exclusiv activităţile cu caracter de reclama şi publicitate ; realizarea şi difuzarea programelor de radio şi televiziune, cu excepţia celor cu caracter de reclama şi publicitate."; - Ordonanţa Guvernului nr. 43 din 12 august 1994 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată prin Legea nr. 89/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994; - Ordonanţa Guvernului nr. 48 din 12 august 1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii, în porturi şi aeroporturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 noiembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 noiembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN-----------------------