LEGE nr. 315 din 8 iulie 2003pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 15 iulie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 196 din 18 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 24 decembrie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins:"ORDONANŢA DE URGENŢĂprivind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivitOrdonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentrumodificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privindStatutul personalului didactic, referitor la stabilireasalariului de baza al personalului din învăţământ, şipentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998privind sistemul de stabilire a salariilor de bazaîn sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanecare ocupa funcţii de demnitate publică"2. După anexa Vb) se introduce o noua anexa, anexa Ic), cu următorul cuprins:"ANEXA Ic)----------Ianuarie 2004--------------Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 = 1.653.018 leiCoeficienţii de multiplicare pentru profesorii universitari
    Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilorVechimea în învăţământ
    până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
    min./ max.min./ max.min./ max.min./ max.min./ max.min./ max.min./ max.min./ max.min./ max.min./ max.
    1.Profesor universitarS---7,8728,1668,3908,6889,1229,57810,056
    ---16,28816,42016,76817,04417,89618,79219,730
  ------------- Notă *) Funcţiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 8 iulie 2003.Nr. 315.------------