HOTĂRÂRE nr. 811 din 3 iulie 2003pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea seminarului NATO/EAPC cu tema "Abordari regionale ale noilor riscuri de securitate", Bucureşti, 29-30 iunie 2003
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 14 iulie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă finanţarea cheltuielilor aferente organizării la Bucureşti, în perioada 29-30 iunie 2003, a seminarului NATO/EAPC cu tema "Abordari regionale ale noilor riscuri de securitate", în suma totală de 1.366.950 mii lei, după cum urmează: a) din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, suma de 109.200 mii lei; b) din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, suma de 1.238.250 mii lei, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 şi pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991; c) din bugetul Serviciului Roman de Informaţii, suma de 19.500 mii lei.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor externe,Mircea Geoanap. Ministrul apărării naţionale,Gheorghe Matache,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 811.------------