DECRET Nr. 125 din 16 mai 1977privind modificarea Decretului nr. 276/1973 pentru reglementarea impunerii unor venituri realizate din Republica Socialistă România de persoanele fizice şi juridice nerezidente
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 42 din 20 mai 1977    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Decretul nr. 276/1973 pentru reglementarea impunerii unor venituri realizate din Republica Socialistă România de persoanele fizice şi juridice nerezidente, publicat în Buletinul Oficial nr. 70 din 16 mai 1973, se modifica după cum urmează:Articolul 2 litera b) va avea următorul cuprins:"b) 15 la suta, în cazul veniturilor din:- lucrări de asistenţa tehnica, şcolarizarea personalului, controlul calitativ sau cantitativ al mărfurilor, expertize, consultaţii ştiinţifice sau tehnice, consultaţii medicale şi alte prestări de servicii, care au loc efectiv în Republica Socialistă România;- transporturi aeriene şi navale. Impozitul se percepe numai de la beneficiarii de venit care au sediul sau domiciliul în statele care impun veniturile similare obţinute din acele state de către întreprinderile de transport române.Veniturile realizate din Republica Socialistă România de beneficiarii care au sediul sau domiciliul în statele care aplica întreprinderilor române de transport o cota de impozit mai redusă de 15 la suta se vor impune cu cote de impozit la nivelul celor percepute de acele state. Cotele de impozit ce se vor aplica de întreprinderile române plătitoare vor fi comunicate Ministerului Finanţelor de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor."  +  Articolul 2Prevederile articolului 1 se aplică asupra veniturilor realizate după 1 ianuarie 1977.-----------------