LEGE nr. 285 din 26 iunie 2003pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 69 din 29 august 2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004 se introduce cartea electronică de identitate. (2) Cartea electronică de identitate conţine date în format tipărit şi în forma electronică."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Cartea electronică de identitate conţine, în format tipărit şi în forma electronică, datele înscrise în prezent pe cartea de identitate, precum şi grupa sanguina. (2) Cartea electronică de identitate conţine, în forma electronică, şi datele înscrise în prezent în permisul de conducere, cartea de alegator şi date referitoare la asigurarea medicală, asigurarea socială şi semnatura electronică. (3) Cartea electronică de identitate poate conţine şi alte categorii de date, stabilite prin hotărâre a Guvernului."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Cărţile electronice de identitate se eliberează de către serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor din cadrul consiliilor locale. (2) Coordonarea şi controlul metodologic al activităţii de eliberare a cărţilor electronice de identitate se asigura în mod unitar de Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor."4. După articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Cărţile electronice de identitate se eliberează începând cu data de 1 ianuarie 2004."5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Autorităţile publice centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate judeţene au obligaţia să asigure echipamentele şi programele informatice necesare în vederea accesului nestingherit al cetăţenilor la serviciile electronice ale administraţiei publice. (2) Asigurarea cu echipamente şi programe informatice a autorităţilor şi instituţiilor publice se va realiza eşalonat astfel: a) în municipiile reşedinţa de judeţ, până la data de 31 iulie 2005; b) în celelalte municipii şi oraşe, până la data de 31 decembrie 2006; c) în comune, până la data de 31 decembrie 2007."6. După articolul 4 se introduce articolul 4^1 cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) Actualele cărţi de identitate şi buletine de identitate pot fi folosite în continuare, până la înlocuirea lor cu cartea electronică de identitate, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2007. (2) Până la data prevăzută, după caz, la art. 4 alin. (2) serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor vor emite în continuare cărţi de identitate."7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, precum şi forma şi conţinutul cărţii electronice de identitate."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 26 iunie 2003.Nr. 285.-------