ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 28 iunie 2003pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 30 iunie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatul (4) al articolului 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(4) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului poate acorda împrumuturi în condiţiile alin. (2) şi (3) şi pentru plata unei părţi din consumul de energie electrica şi gaze naturale aferent lunilor ianuarie-iunie 2003, pentru societăţile comerciale: Societatea Comercială lt; lt;Siderurgica gt; gt; - S.A. Hunedoara, Societatea Comercială lt; lt;Tractorul UTB gt; gt; - S.A. Braşov, Societatea Comercială lt; lt;Roman gt; gt; - S.A. Braşov şi Societatea Comercială lt; lt;ARO gt; gt; - S.A. Campulung."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. PreşedinteleAutorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Victor Florin DumitriuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuBucureşti, 28 iunie 2003.Nr. 65.────────────────