ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 25 iunie 2003pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IArticolul 1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 iulie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2001, se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Sumele care fac obiectul litigiilor în care este parte Banca Comercială Română - S.A., litigii izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului, se garantează irevocabil și necondiționat, în numele statului, de către Ministerul Finanțelor Publice.Garanțiile prevăzute la alin. 1 se acordă în temeiul hotărârii Guvernului adoptate în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.Ministerul Finanțelor Publice va formula cereri de intervenție în litigiile prevăzute la alin. 1, aflate pe rolul instanțelor judecătorești, în condițiile Codului de procedura civilă.  +  Articolul IIÎn termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice, în baza propunerilor formulate de Banca Comercială Română - S.A., cu avizul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului, va inainta Guvernului proiectul de hotărâre de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 909/2000 privind emiterea garanțiilor prevăzute în Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 25 iunie 2003.Nr. 55.------------