ORDIN nr. 364 din 19 iunie 2003privind aprobarea Metodologiei pentru efectuarea analizei de risc în exploatare, MT1-2002
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • Nr. 364 din 19 iunie 2003
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Nr. 619 din 20 iunie 2003
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 26 iunie 2003    În aplicarea art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2002 privind regimul de introducere pe piaţa şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, şiavând în vedere referatele de aprobare prezentate,ministrul industriei şi resurselor şi ministrul sănătăţii şi familiei emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru efectuarea analizei de risc în exploatare, MT1-2002, editia 1, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  AnexăMETODOLOGIE 19/06/2003