ORDIN nr. 365 din 19 iunie 2003privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata care adopta standarde europene armonizate
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 26 iunie 2003    Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2003 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi de punere în funcţiune a aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata,în baza art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Roman de Metrologie Legală,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista cuprinzând standardele române din domeniul aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata care adopta standarde europene armonizate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 57/2002 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române prin care se adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la aparatele de cantarit cu funcţionare neautomata, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 11 martie 2002.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 19 iunie 2003.Nr. 365.  +  AnexăLISTAcuprinzând standardele române din domeniul aparatelor de cantaritcu funcţionare neautomata care adopta standarde europene armonizate
      Nr. crt.Numărul de referinţăTitlul
      1.SR EN 45501:2000Aspecte metrologice ale aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată
    -----------