ORDIN nr. 354 din 12 iunie 2003privind recunoaşterea Asociaţiei de acreditare din România - RENAR ca organism naţional de acreditare
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 26 iunie 2003    Având în vedere rezultatul favorabil al evaluării Asociaţiei de acreditare din România - RENAR, realizată în baza prevederilor Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 260/2003 pentru aprobarea unor măsuri în vederea recunoaşterii organismului naţional de acreditare, referitor la respectarea cerinţelor legale aplicabile organismului naţional de acreditare,în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor şi organismelor pentru evaluarea conformitatii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se recunoaşte Asociaţia de acreditare din România - RENAR, cu sediul central în municipiul Bucureşti, str. G-ral Berthelot nr. 24, sectorul 1, ca organism naţional de acreditare, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor şi organismelor pentru evaluarea conformitatii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2002.  +  Articolul 2 (1) Se atribuie Asociaţiei de acreditare din România - RENAR, pentru administrare, marca naţionala de acreditare prevăzută în anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 38/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2002. (2) Procedura privind condiţiile de utilizare a marcii naţionale de acreditare se elaborează de către Asociaţia de acreditare din România - RENAR şi se avizează de către Ministerul Industriei şi Resurselor.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 12 iunie 2003.Nr. 354.-------