LEGE nr. 275 din 23 iunie 2003pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 13 din 30 ianuarie 2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.3 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 2 februarie 2003, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, după punctul 13 se introduce punctul 13^1 cu următorul cuprins:13^1. După alineatul (8) al articolului 3 se introduce alineatul (8^1) cu următorul cuprins:"(8^1) Conţinutul de gudron, nicotina şi monoxid de carbon se determina de oricare dintre laboratoarele acreditate internaţional, conform standardelor ISO 4387, 10315, 8454, 10362-1 şi 8243. Toleranţele admise pentru monoxidul de carbon şi gudron vor fi de ± 25% sau ± 1 mg, iar pentru nicotina, de ± 0,1 mg sau ± 25%."2. La articolul I, după punctul 15 se introduce punctul 15^1 cu următorul cuprins:15^1. După alineatul (1) al articolului 6 se introduc alineatele (1^1) şi (1^2) cu următorul cuprins:"(1^1) Denumirea monoxid de carbon se va tipari în forma neprescurtata, respectiv lt; lt;monoxid de carbon gt; gt;, şi nu CO.(1^2) Pachetul de tigarete este un paralelipiped dreptunghic, compus din 6 suprafeţe/fete: doua suprafeţe mari sau principale, doua suprafeţe mijlocii sau laterale şi doua suprafeţe mici."3. La articolul I, după punctul 16 se introduce punctul 16^1 cu următorul cuprins:16^1. După litera b) a alineatului (2) al articolului 6 se introduce litera b^1) cu următorul cuprins:"b^1) prin cea mai vizibila suprafaţa a pachetului se înţelege una dintre cele doua suprafeţe mari, aleasă ca referinţa. Prin ambalaj exterior al pachetului se înţelege ambalajul special netransparent/folie pretiparita. Avertismentele de sănătate, atât cele generale, cat şi cele adiţionale, se vor tipari numai pe pachetele de tigarete."4. La articolul I punctul 20, litera c) a alineatului (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"c) tipărit centrat, paralel cu marginea pachetului;"5. La articolul I, după punctul 20 se introduc punctele 20^1 - 20^4 care vor avea următorul cuprins:20^1. După alineatul (3) al articolului 6 se introduc alineatele (3^1) şi (3^2) cu următorul cuprins:"(3^1) Chenarele care încadrează avertismentele de sănătate generale şi adiţionale, precum şi inscripţia privind conţinutul de gudron, nicotina şi monoxid de carbon vor avea grosimea de 3 mm şi vor fi incluse în suprafaţa alocata de 30%, 40%, respectiv 10%. Chenarele care încadrează avertismentele generale şi adiţionale sunt pozitionate centrat, în partea de jos a suprafeţei pe care sunt tipărite, paralel cu marginea pachetului. În exteriorul chenarelor, deasupra avertismentelor de sănătate, se va tipari centrat inscripţia: "Directiva Consiliului CE 2001/37/CEE ", dimensiunea textului, culoarea şi fonturile folosite rămânând la latitudinea producătorului.(3^2) În cazul tigaretelor destinate comercializării în magazinele "Duty Free", avertismentele de sănătate generale şi adiţionale se vor tipari pe pachet şi pe cartus, în limba engleza, conform listei din Directiva Consiliului CE 2001/37/CEE . Avertismentul general se va tipari pe una dintre fetele cele mai mari ale cartusului, va ocupa 30% din aceasta suprafaţa şi se va tipari astfel încât să se asigure apariţia alternativa a celor două texte. Avertismentul adiţional se va tipari pe cealaltă faţa mare a cartusului, va ocupa 40% din aceasta suprafaţa şi se va tipari astfel încât să se asigure apariţia alternativa a tuturor celor 14 texte."20^2. După alineatul (6) al articolului 6 se introduce alineatul (6^1) cu următorul cuprins:"(6^1) Producătorul va marca data fabricaţiei folosind un cod intern de identificare a lotului, urmând ca organele de control să solicite producătorului sistemul propriu de codificare."20^3. După alineatul (7) al articolului 6 se introduce alineatul (7^1) cu următorul cuprins:"(7^1) Următoarele inscripţii sunt considerate interzise: light, lights, ultra light, ultra lights, super light, super lights, extra light, extra lights, fresh amp; light, fresh amp; lights, smooth, medium, ultra, ultime, leggera, low, în orice combinaţie între ele sau cu alte cuvinte şi, de asemenea, traducerile acestor cuvinte în orice limba."20^4. După alineatul (1) al articolului 7 se introduc alineatele (1^1) şi (1^2) cu următorul cuprins:"(1^1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va aviza inscriptionarile şi designul final al pachetelor de tigarete conform anexei, din punctul de vedere al conformitatii cu prevederile acestei legi. Avizarea se va face la solicitarea producătorilor şi importatorilor, într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.(1^2) După data de 31 decembrie 2004, producţia, importul şi punerea pe piaţa a produselor din tutun care nu îndeplinesc condiţiile prezentei legi sunt interzise. Stocul de produse din tutun, aflat deja în circuitul comercial la data de 31 decembrie 2004, care nu îndeplineşte condiţiile prezentei legi, va fi lichidat în termen de maximum 6 luni."6. La articolul I, după punctul 22 se introduce punctul 22^1 cu următorul cuprins:22^1. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"(2) Nerespectarea repetată a prevederilor art. 3 alin. (3) şi (4) şi ale art. 5 se sancţionează cu suspendarea temporară a activităţii de către organismele competente, până la remedierea situaţiei care a dus la suspendarea activităţii."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 23 iunie 2003.Nr. 275.────────────