LEGE nr. 274 din 23 iunie 2003privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 32 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 8, litera c) a articolului 5 va avea următorul cuprins:"c) cetăţenii străini al căror acces pe piaţa muncii din România este reglementat prin acorduri, convenţii sau înţelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state;"2. La articolul I punctul 9, alineatul (1) al articolului 5^2 va avea următorul cuprins:"Art. 5^2. - (1) Lucrătorii străini pot fi încadraţi în munca pe teritoriul României numai în următoarele condiţii: a) dacă locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate cu personal român; b) dacă lucrătorul străin îndeplineşte condiţiile speciale de pregătire profesională şi experienta în activitate, solicitate de angajator şi de legislaţia în vigoare."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 23 iunie 2003.Nr. 274.────────────────