ORDIN nr. 80 din 18 iunie 2003privind aprobarea Licenţei de concesiune pentru explorarea namolului terapeutic din perimetrul Lac Mitreni, încheiată între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Balmec" - S.R.L. Mitreni
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR - AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 24 iunie 2003    Având în vedere art. 15 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Licenta de concesiune nr. 4.311/2003 privind explorarea namolului terapeutic din perimetrul Lac Mitreni, încheiată între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Balmec" - S.R.L. Mitreni, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Începerea activităţii miniere prevăzute în licenta menţionată la art. 1 se autorizeaza de către Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 22 din Legea nr. 85/2003.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------- Notă *) Anexa se comunică titularului licenţei de concesiune pentru explorare.Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Maria Iuliana StratulatBucureşti, 18 iunie 2003.Nr. 80.-------