ACORD-CADRU DE ÎMPRUMUT din 14 mai 2003între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 20 iunie 2003  F/P 1438 (2002)România, prin Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, România, denumita în continuare Împrumutat, pe de o parte, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, organizaţie internationala, Paris, denumita în continuare BDCE, pe de altă parte,având în vedere cererea transmisă de un membru al Guvernului României, din data de 18 noiembrie 2002,având în vedere Rezoluţia Consiliului de administraţie al BDCE 1424 (1997), a 4-a editie revizuită,având în vedere cel de-al Treilea protocol la Acordul general pentru privilegii şi imunităţi al Consiliului Europei,având în vedere articolele Normelor de împrumut ale BDCE din 6 octombrie 1970,au convenit următoarele:-------------- Notă *) Traducere.  +  Articolul 1Condiţii generaleAcest împrumut este acordat în cadrul condiţiilor generale ale actualelor Norme de împrumut ale BDCE şi în cadrul condiţiilor speciale stabilite prin acest acord-cadru de împrumut, denumit în continuare acord, şi anexele nr. 1-4 la acesta.  +  Articolul 2ProiectulBDCE acorda Împrumutatului, care accepta, un împrumut pentru finanţarea parţială a F/P 1438 (2002), aprobat de Consiliul de administraţie al BDCE în data de 15 ianuarie 2003, referitor la lucrările de reabilitare, consolidare, restaurare şi modernizare a sălii mari de concerte a Ateneului Roman şi a principalei cupole care acoperă scena, inclusiv a acoperişului acesteia, şi protecţia tavanului curb.Acest împrumut este acordat de BDCE luând în considerare angajamentul ca Împrumutatul îl utilizează numai pentru finanţarea proiectului descris în anexa nr. 1, denumit în continuare Proiect, şi ca realizează acest Proiect prin Ministerul Culturii şi Cultelor, denumit în continuare MCC, în cadrul condiţiilor care sunt detaliate în anexa menţionată.Orice schimbare a modului în care împrumutul este aplicat, care nu a primit aprobarea BDCE, poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediata a împrumutului, conform termenilor art. 13 din Normele de împrumut.  +  Articolul 3Împrumutul3.1. Condiţii financiareValoarea împrumutului acordat este 2.500.000 EUR (doua milioane cinci sute de mii euro).Acesta va fi disponibilizat în transe. Fiecare transa a împrumutului va fi pentru o perioadă care nu va depăşi 15 ani, incluzând o perioadă de graţie de 5 ani.Pentru fiecare transa, valoarea, rata dobânzii, valuta, data de disponibilizare, perioada de rambursare şi conturile de remitenta ale fiecărei părţi vor fi stabilite de comun acord, prin fax, de către Împrumutat şi BDCE.O scrisoare suplimentară la acest acord, care precizează condiţiile pentru fiecare transa, va fi întocmită la momentul tragerii în mod corespunzător, în formatul stabilit în anexa nr. 2.3.2. Trageri şi comisionul de neefectuare a tragerilorTragerea sumelor împrumutului în mai multe transe se va efectua în conformitate cu stadiul implementarii Proiectului.Prima tragere trebuie să aibă loc în cel mult 18 luni de la data aprobării Proiectului.Tragerile ulterioare vor fi efectuate pe baza declaraţiilor Împrumutatului, prin MCC, referitoare la stadiul (şi previziunile privind stadiul lucrărilor în anul curent).BDCE va percepe de la Împrumutat un comision de neefectuare a tragerilor de 0,50% (pe an, plătibil în rate trimestriale), aplicat la diferenţa dintre sumele care trebuiau să fie trase (conform pragurilor valorice minime stabilite mai jos) şi sumele disponibilizate efectiv. Pragurile valorice menţionate sunt următoarele:(i) dacă tragerile efectuate în termen de 18 luni de la data aprobării Proiectului reprezintă mai puţin de 20% din totalul sumei aprobate a împrumutului;(îi) dacă tragerile efectuate în termen de 24 de luni de la data aprobării Proiectului reprezintă mai puţin de 30% din totalul sumei aprobate a împrumutului;(iii) dacă tragerile efectuate în termen de 36 de luni de la data aprobării Proiectului reprezintă mai puţin de 50% din totalul sumei aprobate a împrumutului.3.3. MobilizareÎn scopul mobilizării transelor împrumutului, Împrumutatul va transmite la BDCE pentru fiecare tragere, înaintea efectuării fiecărei trageri, Angajamentul de plată anexat (anexa nr. 3).Angajamentul de plată este întocmit şi plătibil în valută în care transa a fost disponibilizata.3.4. DomiciliereToate sumele datorate de Împrumutat în cadrul acestui împrumut sunt plătibile BDCE în euro, în contul BDCE nr. 92 87 384, deschis la Deutsche Bank, Frankfurt, prin notificare telex, care va fi trimisa BDCE de banca însărcinată de către Împrumutat cu efectuarea plăţii, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea fiecărei date de plată.3.5. DatePrevederile prezentului articol fac obiectul Convenţiei "Modificarea următoarei zile lucrătoare". Convenţia "Modificarea următoarei zile lucrătoare" este o convenţie prin care, dacă data specificată va cădea într-o zi care nu este o zi lucrătoare (zi lucrătoare înseamnă o zi în care Sistemul TARGET - Sistemul de transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real - funcţionează), acea data va fi prima zi care urmează acelei zile, care este zi lucrătoare, cu condiţia ca acea zi sa nu cada în următoarea luna calendaristică, caz în care acea data va fi prima zi care preceda acea zi, care este zi lucrătoare.  +  Articolul 4Monitorizarea împrumutului şi Proiectului4.1. Proiectul4.1.1. Implementarea ProiectuluiPentru implementarea Proiectului Împrumutatul desemnează MCC ca agenţie de implementare. Împrumutatul, prin MCC, va depune toate eforturile şi diligenţele şi va exercita toate metodele folosite în mod curent, în special metodele financiare, tehnice, sociale şi manageriale, precum şi cele referitoare la protecţia mediului înconjurător, care vor fi necesare pentru implementarea corespunzătoare a Proiectului.În special, se va asigura - înaintea implementarii Proiectului - ca toată finanţarea, drepturile de proprietate asupra pământului şi imobiliare, care sunt necesare pentru aceasta, sunt disponibile şi ca toate activele şi instalaţiile sunt permanent asigurate şi întreţinute.În cazul în care costurile Proiectului, după cum sunt descrise în anexa nr. 1, se majorează sau vor fi revizuite din orice motive, Împrumutatul se va asigura ca sunt disponibile resurse financiare suplimentare pentru finalizarea Proiectului.În plus, Împrumutatul, prin MCC, se va asigura ca:- Proiectul corespunde prevederilor convenţiilor în materie ale Consiliului Europei;- Proiectul respecta mediul înconjurător, potrivit convenţiilor internaţionale în materie;- finanţarea parţială acordată de BDCE nu depăşeşte 50% din costul total al Proiectului, excluzând taxele, dobânda şi comisioanele financiare, asa cum este definit în anexa nr. 1.4.1.2. AchiziţiiAvând în vedere ca responsabilitatea pentru implementarea Proiectului şi, ca urmare, responsabilitatea adjudecării şi administrării contractelor din cadrul acestuia rămân Împrumutatului, prin MCC, Proiectul va respecta procedurile de licitaţie conform ultimei legislaţii naţionale privind achiziţiile.Pentru toate contractele semnate după data acestui acord, Împrumutatul va transmite la BDCE un exemplar/exemplare tradus/traduse din forma/formele finale a/ale contractelor semnate, imediat ce acesta/acestea este/sunt disponibil/disponibile şi în orice caz anterior solicitării primei trageri şi a celor ulterioare.Totodată Împrumutatul va transmite BDCE raportul de evaluare al licitaţiei şi procesul-verbal de adjudecare şi după aceea orice alta propunere de extindere, modificare a contractului iniţial şi cauzele acestora.4.2. Raportarile Împrumutatului4.2.1. Raportarile privind stadiul ProiectuluiCel puţin o dată pe an de la tragerea împrumutului până la finalizarea întregului Proiect, Împrumutatul, prin MCC, va transmite BDCE un raport cuprinzator în forma stabilită în anexa nr. 4, care detaliază:- situaţia utilizării împrumutului;- stadiul planului financiar al Proiectului;- stadiul Proiectului;- detalii privind managementul Proiectului.4.2.2. Raportul privind finalizarea ProiectuluiLa finalizarea întregului Proiect Împrumutatul va prezenta un raport final conţinând evaluarea efectelor economice, financiare, sociale şi privind mediul înconjurător.4.3. Furnizarea de informaţii BDCEÎmprumutatul, prin MCC, va tine evidente contabile privind Proiectul, care vor fi în conformitate cu standardele internaţionale, care vor arata, în orice moment, evoluţia Proiectului şi care vor inregistra toate operaţiunile efectuate şi vor identifica activele şi serviciile finanţate cu ajutorul prezentului împrumut.Împrumutatul, prin MCC, se angajează sa primească orice misiune de informare, efectuată de salariaţii BDCE sau de consultanţi externi angajaţi de BDCE, şi să asigure cooperarea necesară pentru aceasta misiune de informare, prin facilitarea oricărei vizite posibile la amplasamentul Proiectului. În special, BDCE poate efectua la faţa locului un audit al contabilităţii Proiectului, realizat de unul sau de mai mulţi consultanţi la alegerea acesteia, pe cheltuiala Împrumutatului, în cazul neonorarii la scadenta de către Împrumutat a oricărei obligaţii asumate în cadrul prezentului împrumut.Împrumutatul se angajează sa răspundă într-o perioadă rezonabila oricărei informaţii solicitate de BDCE şi sa furnizeze orice documentaţie pe care BDCE o poate considera necesară şi o poate solicita rezonabil, pentru implementarea corespunzătoare a prezentului acord, în special în ceea ce priveşte monitorizarea Proiectului şi utilizarea împrumutului.Împrumutatul va informa BDCE imediat despre orice schimbare a legislaţiei sau a normelor în sectorul economic relevant pentru Proiect şi, în sens general, despre orice eveniment care poate influenţa îndeplinirea obligaţiilor sale asumate în cadrul prezentului acord.Orice schimbare a legislaţiei sau a normelor în sectorul economic relevant pentru Proiect va constitui unul dintre evenimentele precizate în art. 13-h al cap. 3 din Normele de împrumut ale BDCE şi poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediata a împrumutului.  +  Articolul 5Încetarea obligaţiilor ÎmprumutatuluiPlata sumei datorate, stipulată în Angajamentul de plată, eliberează Împrumutatul de orice obligaţie, după cum este definită în clauza 3.1.După ce întreaga suma a acestui împrumut şi toate dobânzile şi alte costuri care rezultă din acesta, în special sumele prevăzute în art. 6 şi 7, au fost plătite corespunzător, Împrumutatul va fi pe deplin eliberat de obligaţiile sale faţă de BDCE, cu excepţia celor stipulate în art. 4.  +  Articolul 6Dobânda pentru întârziereFără a contraveni oricărui alt posibil recurs al BDCE în cadrul prezentului acord şi Normelor de împrumut sau, după caz, dacă Împrumutatul nu plăteşte întreaga dobânda sau orice alta suma platibila, conform prezentului acord, cel mai târziu la data scadentei specificată, Împrumutatul trebuie să plătească o dobânda suplimentară la suma datorată şi neplatita integral, egala cu dobânda EURIBOR la o luna, pentru depozitele în valută plăţii întârziate, la data scadenta (dacă nu este zi lucrătoare TARGET, următoarea zi lucrătoare), la ora 11,00 a.m. (ora locală la Bruxelles), plus o cota de 2,5% pe an calculată de la data scadenta a acestei sume până la data efectuării plăţii. Rata EURIBOR la o luna, aplicabilă, va fi actualizată la fiecare 30 de zile.  +  Articolul 7Costuri asociateToate impozitele şi taxele de orice fel, datorate şi plătite, şi toate cheltuielile rezultate fie din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea acestui acord, în totalitate sau parţial, ori fie din garantarea sau refinantarea împrumutului acordat, împreună cu toate cheltuielile din acţiuni juridice şi extrajuridice care decurg din acest împrumut, vor fi suportate de către Împrumutat.Totuşi se vor aplica prevederile art. 25 al cap. 4 din Normele de împrumut al BDCE pentru costurile procedurilor de arbitraj menţionate în acest capitol 4.  +  Articolul 8GaranţiiÎmprumutatul declara ca nici un alt angajament nu a fost făcut şi nu va fi făcut în viitor, care ar putea da unei terţe părţi un regim preferenţial, un drept preferenţial de plată, un colateral sau o garanţie de orice natura ar fi, care ar putea conferi mai multe drepturi terţei părţi (denumita în continuare garanţie).Dacă o astfel de garanţie a fost totuşi acordată unei terţe părţi, Împrumutatul este de acord sa întocmească ori sa furnizeze o garanţie identică în favoarea BDCE sau, când este împiedicat sa o facă, să ofere o garanţie echivalenta şi sa stipuleze formarea unei astfel de garanţii în favoarea BDCE.Neîndeplinirea acestor prevederi ar reprezenta un caz de culpa, după cum este specificat în art. 13-h din cap. 3 al Normelor de împrumut ale BDCE, şi poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediata a împrumutului.  +  Articolul 9Reprezentari şi certificariÎmprumutatul prezintă şi certifica faptul ca:- autorităţile sale competente l-au autorizat sa încheie prezentul acord şi au dat în acest sens semnatarilor autorizarea pentru aceasta, în conformitate cu legile, decretele, regulamentele, articolele asocierii şi alte texte aplicabile acestuia;- întocmirea şi semnarea prezentului acord nu contravin legilor, decretelor, regulamentelor şi altor texte aplicabile acestuia şi ca toate permisele, licentele şi autorizaţiile necesare acestuia au fost obţinute şi vor rămâne valabile pe toată durata împrumutului.Orice schimbare referitoare la reprezentarile şi certificarile de mai sus trebuie, pe toată durata împrumutului, să fie notificată imediat BDCE şi trebuie să fie furnizate toate documentele justificative.  +  Articolul 10Relaţii cu terţiiÎmprumutatul, în scopul utilizării împrumutului, nu poate invoca nici un fapt referitor la relaţiile sale cu terţe părţi, în vederea evitării îndeplinirii, totale sau parţiale, a obligaţiilor sale rezultate din acord. BDCE nu poate fi implicata în disputele care ar putea să apară între Împrumutat şi terţe părţi, iar costurile, indiferent de natura lor, suportate de către BDCE datorită oricărei dispute, şi, în special, toate costurile legale sau de judecată vor fi pe cheltuiala Împrumutatului.  +  Articolul 11Interpretarea acorduluiÎmprumutatul declara ca a luat cunoştinţa de Normele de împrumut ale BDCE şi ca a primit o copie a acestora. Atunci când exista o contradictie între orice prevedere din Normele de împrumut ale BDCE şi orice prevedere a acordului, vor prevala prevederile acordului. Titlurile paragrafelor, secţiunilor şi capitolelor acordului nu vor servi pentru interpretarea acestuia. În nici un caz nu se va presupune ca BDCE a renunţat tacit la vreun drept care i-a fost acordat prin acord.  +  Articolul 12Legea aplicabilăAcest acord şi garanţiile negociabile legate de acesta vor fi guvernate de regulile BDCE, după cum este specificat în art. 1 paragraful 3 din cel de-al Treilea protocol din data de 6 martie 1959 la Acordul general pentru privilegii şi imunităţi al Consiliului Europei din data de 2 septembrie 1949, şi, în al doilea rând, dacă este necesar, de legea franceza. Diferendele dintre părţi privind acordul vor face obiectul arbitrajului în condiţiile specificate în cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE.  +  Articolul 13Executarea unei hotărâri de arbitrajPărţile contractante convin sa nu facă uz de nici un privilegiu, nici o imunitate sau nici o legislaţie în faţa oricărei autorităţi jurisdicţionale ori a altei autorităţi, fie ea naţionala sau internationala, în vederea împiedicării punerii în aplicare a unei decizii date în condiţiile specificate în cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE.  +  Articolul 14NotificăriOrice notificare sau alte comunicări care vor fi date ori efectuate în cadrul acestui acord de BDCE sau de Împrumutat vor fi în scris şi vor fi considerate pe deplin date sau efectuate dacă sunt înmânate personal, transmise par avion prin sau fax de către o parte celeilalte părţi la acea adresa a părţii specificată mai jos.Pentru Împrumutat:------------------România, prin Ministerul Finanţelor PubliceStr. Apolodor nr. 17, Bucureşti, RomâniaÎn atenţia ministrului finanţelor publice şi/sau directorului general al Direcţiei generale a finanţelor publice externeTelefon: +4021 311 23 76Fax: +4021 312 67 92Pentru BDCE:------------Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei55 Avenue Kleber, 75 116 ParisÎn atenţia guvernatorului şi/sau directorului Departamentului pentru finanţarea proiectelorTelefon: +33 1 47 55 37 53Fax: +33 1 47 55 37 52Toate comunicările care vor fi date sau efectuate vor fi în limba engleza sau franceza ori, dacă sunt în alta limba, vor fi însoţite de o traducere a acestora în limba engleza sau franceza.  +  Articolul 15Intrarea în vigoareAcest acord va intra în vigoare după semnarea de către BDCE şi Împrumutat şi ratificarea lui de către Parlamentul României.  +  Articolul 16Exemplarele acorduluiPrezentul acord este întocmit în doua exemplare originale, ambele exemplare fiind egal autentice.Câte un exemplar original este păstrat de fiecare dintre părţile contractante.Bucureşti, 14 mai 2003.Pentru România,Mihai Nicolae Tanasescu,ministrul finanţelor publiceParis, 22 mai 2003.Pentru Banca de Dezvoltarea Consiliului Europei,K.J. Ners,viceguvernator  +  Anexa 1                        SINTEZA PROIECTULUI     ┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐  I. │F/P │1438 (2002) │     ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤     │Împrumutat │România │     ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤     │Aprobarea Consiliului │15/01/2003 EXCOM/PV65/2003, punct III paragraf 6 │     │de administraţie │ │     ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤     │Suma aprobată │2.500.000 EUR │     └───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘     ┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ II. │Domenii de intervenţie │Scopul Proiectului este efectuarea lucrărilor de │     │ │reabilitare, consolidare, restaurare şi moderni- │     │ │zare a sălii mari de concerte a Ateneului Roman │     │ │şi a cupolei principale care acoperă scena, │     │ │inclusiv a acoperişului acesteia, şi protecţia │     │ │tavanului curb. │     ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤     │Lucrările planificate │Lucrări de reabilitare, consolidare, restaurare │     │ │şi modernizare a sălii mari de concerte a │     │ │Ateneului Roman: │     │ │● consolidarea, restaurarea şi modernizarea sălii│     │ │mari de concerte │     │ │● restaurarea şi modernizarea scenei │     │ │● repararea scării circulare │     │ │Consolidarea şi restaurarea cupolei care acoperă │     │ │sala mare de concerte: │     │ │● consolidarea cupolei │     │ │● restaurarea cupolei şi a acoperişului acesteia │     │ │● lucrări de reconditionare a elementelor │     │ │interioare ale acoperişului │     ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤     │Localizare │Bucureşti, România │     ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤     │Costul total al │ │     │Proiectului │5.000.000 EUR │     ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤     │Costul distribuit pe │Consolidarea şi modernizarea sălii mari de │     │articole │concerte: 2.967.470 EUR │     │ │Consolidarea cupolei care acoperă scena: │     │ │2.032.530 EUR │     ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤     │Planul de finanţare │2.500.000 EUR; BDCE 50% │     │ │2.500.000 EUR; România 50% │     ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤     │Stadiul lucrărilor la │Proiectul va fi implementat în 9 luni, din │     │momentul prezentării │ianuarie până în septembrie 2003. │     │cererii │ │     ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤     │Graficul lucrărilor │Începutul lucrărilor: ianuarie 2003 │     │ │Sfârşitul lucrărilor: septembrie 2003 │     ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤     │Procedurile aplicate │Anterior tragerii primei transe, Împrumutatul │     │de către Împrumutat │va prezenta un raport detaliat privind toate │     │pentru tragerea │cheltuielile efectuate, inclusiv previziuni │     │subimprumuturilor │până la finalizarea Proiectului. În vederea │     │individuale │verificării costului şi a procedurilor de │     │ │achiziţii utilizate, va avea loc o misiune │     │ │tehnica. │     │ │După finalizarea implementarii va fi întocmit │     │ │un raport final financiar şi tehnic privind │     │ │finalizarea Proiectului. │     └───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘     ┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐III. │Criterii de │Proiectul intra sub incidenţa protecţiei şi │     │eligibilitate (pe │reabilitării patrimoniului istoric, un domeniu │     │domenii de intervenţie)│de acţiune eligibil conform Rezoluţiei 1424 │     │ │(1997), a 4-a editie revizuită │     └───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘     ┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ IV. │Efecte sociale (pe │Primul efect al Proiectului va fi conservarea şi │     │domenii de intervenţii)│restaurarea patrimoniului cultural al sălii de │     │ │concerte a Ateneului Roman. Acesta este sediul │     │ │Orchestrei Filarmonice "George Enescu", o │     │ │instituţie muzicala cu 300 de salariaţi perma- │     │ │nenti şi 40-50 de colaboratori. Proiectul va │     │ │contribui la menţinerea acestor salariaţi şi va │     │ │asigura facilităţi corespunzătoare pentru ca │     │ │orchestra să îşi desfăşoare activitatea. Pentru │     │ │consolidarea, restaurarea şi modernizarea acestei│     │ │clădiri se va crea un număr de 420 de locuri de │     │ │munca temporare pentru muncitori, specialişti în │     │ │construcţii civile, restauratori de monumente │     │ │istorice şi arhitectura şi specialişti în │     │ │conservare şi restaurare de pictura monumentala │     │ │şi mobilier. │     └───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2F/P 1438 (2002) - [nr. transa]BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEISCRISOARE SUPLIMENTARĂla Acordul-cadru din data [data] dintre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (denumita în continuare BDCE) şi [numele Împrumutatului] (denumit în continuare Împrumutat)Prezenta scrisoare suplimentară şi Acordul-cadru de împrumut stabilesc termenii şi condiţiile convenite pentru [număr] transa, asa cum este specificat în articolul [număr] din acordul-cadru menţionat.Rata dobânzii va fi calculată pentru fiecare perioada de [număr] luni, începând de la data de disponibilizare. Dobânda va fi fixată cu doua zile lucrătoare înaintea fiecărei noi perioade de dobânda. BDCE va informa Împrumutatul despre dobânda platibila la fiecare 6 luni. Plata dobânzii va avea loc în [ziua, luna] fiecărui an şi pentru prima data la [data].[Se listeaza datele de plată şi ratele de capital datorate pentru fiecare data.]Toate plăţile vor fi efectuate în contul BDCE, conform instrucţiunilor de plată descrise mai sus.Aceste prevederi fac obiectul Convenţiei "Modificarea următoarei zile lucrătoare", a carei definiţie se găseşte în art. 3.5 din Acordul-cadru de împrumut, semnat între Împrumutat şi BDCE la [data].În vederea mobilizării transei împrumutului, Împrumutatul va trimite, în timp util, BDCE un angajament de plată corespunzător acestei transe [anexa nr. 3].Bucureşti, [data]                   Paris, [data]Pentru România,             Pentru Banca de Dezvoltare                                  a Consiliului Europei,...................               ....................  +  Anexa 3F/P 1438 - [număr] transaANGAJAMENT DE PLATA[valuta] [suma]                      [data]Pentru valoarea primită, subsemnatul:prin acest Angajament de plată promite sa plătească Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei sau altcuiva suma împrumutată de:[suma în litere] [valuta în litere]în ratele şi la o dobânda astfel cum este specificat mai jos:Rate de capital                                  Dobânda[data]: [valuta] [suma]                   [se insereaza dobânda specificată[data]: [valuta] [suma]                   în Scrisoarea suplimentară][data]: [valuta] [suma]...//...Plăţile de mai sus vor fi făcute la:[banca corespondenta a BDCE şi contul de referinţa]în favoarea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, fără deducerea sau fără luarea în considerare a oricăror taxe, impozite sau a altor costuri, prezente sau viitoare, datorate şi percepute, pentru acest angajament sau pentru sumele acestuia de către sau în cadrul [se insereaza numele tarii] ori al oricărei alte subdiviziuni politice sau fiscale a acesteia.Acest angajament de plată este legat de împrumutul acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Împrumutatului la data [data disponibilizarii].În cazul neefectuarii plăţii, prompt şi în totalitate, a oricărei sume datorate prin acest angajament, întregul împrumut şi dobânda aferentă la data plăţii vor deveni imediat scadente şi vor fi plătite la opţiunea şi la cererea deţinătorului acestuia.Neexercitarea de către deţinătorul angajamentului a oricărui drept care rezultă din acesta nu va constitui în nici un caz o renunţare la nici unul dintre drepturile sale în aceasta sau în oricare alta circumstanţă.Pentru Împrumutat[Pentru garantarea plăţii tuturor sumelor datorate în cadrul acestui angajament de plată (fie rate de capital, fie dobânda)]  +  Anexa 4  +  Anexa 4a  +  Anexa 4b    ---------                                   COSTURI                               Cheltuieli estimate                              (în moneda naţionala)    Ţara: România    Proiect: 1438 (2002) - Reabilitarea sălii mari a Ateneului Roman                                                                Data ........   - exclusiv TVA┌─────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────┬──────┬────────┬────────┬──────────┐│Poziţie │ │ │ │ │ │ │Total │Total │Costul │Total │Modificări││bugetară │Lu-│Lu-│Lu-│Lu-│Lu-│Lu-│cheltu- │chel- │total │cheltuit│comentarii││privind │na │na-│na-│na │na-│na-│ieli │tuit │al pro- │ din │ ││lucrările│6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│viitoare│ (B) │iectului│ costul │ ││ │ │ │ │ │ │ │ (A) │ │(A)+(B) │ total │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (%) │ │├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┤│Expertize│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││supervi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││zare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││asistenţa│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tehnica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┤│Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┤│Diverse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi nepre-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││vazute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┤│ Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cheltu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││estimate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────┴──────┴────────┴────────┴──────────┘  +  Anexa 4c---------ÎMPRUMUTURI ACORDATE DE BDCEÎmprumutul Aprobat: 2.500.000 EURProcentul finanţat de către Banca: 50%Ţara: RomâniaProiect: 1438 (2002) - Reabilitarea sălii mari de concerte a Ateneului Roman
                         
    Nr crt.Data plăţiiValoarea tranşei disponibilizate (valută disponibilizării)Curs de schimb (la data plăţii)Contravaloarea tranşei disponibilizate (în moneda locală)Numele beneficiaruluiData transferului către beneficiarSuma transferată către beneficiar (moneda locală)Curs de schimb (la data transferului)Utilizarea împrumutului %Modificări comentarii
            ░░░░░░░░░░░░░░░     ░░░░░░░░░░░      
            ░░░░░░░░░░░░░░░     ░░░░░░░░░░░      
            ░░░░░░░░░░░░░░░     ░░░░░░░░░░░      
            ░░░░░░░░░░░░░░░     ░░░░░░░░░░░      
            ░░░░░░░░░░░░░░░     ░░░░░░░░░░░      
            ░░░░░░░░░░░░░░░     ░░░░░░░░░░░      
     
    ░░
     
     
   +  Anexa 4dSURSE DE FINANŢAREDefalcarea fondurilor(în moneda naţionala)Data: ...........Ţara: RomâniaProiect: 1438 (2002) - Reabilitarea sălii mari de concerte a Ateneului Roman
                         
    Poziţie bugetară privind lucrărileFinanţare BDCEAlte surse de finanţareTOTALModificări comentarii
    PlătitDe platăTotalPlătitDe platăTotalPlătitDe platăTotal  
    Expertize, supervizare, asistenţă tehnică                    
    Lucrări                    
    Diverse şi neprevăzute                    
    Total                    
   +  Anexa 4e--------GRAFICUL LUCRĂRILORGraficul lucrărilor şi progresul înregistratDiagramaŢara: RomâniaProiect: 1438 (2002) - Reabilitarea sălii mari de concerte a Ateneului Roman
                                 
    Poziţie bugetară privind lucrările2003% lucrărilor finalizateModificări comentarii
      123456789101112    
    Faza I: Consolidarea şi modernizarea sălii mari de concerte...........................          
    Asistenţă tehnică, proiectare şi supervizare.........                      
    Executarea lucrărilor     .....................          
    Faza II: Consolidarea cupolei care acoperă sala mare de concerte.....................              
    Asistenţă tehnică, proiectare şi supervizare............                    
    Executarea lucrărilor..................                
       
    ...........graficul iniţial al lucrărilor proiectului
    ─ ─ ─ ─ ─ ─graficul revizuit al lucrărilor
    ───────────lucrări finaliza
   +  Anexa 4fOBIECTIVE FIZICE ŞI SOCIALEŢara: RomâniaProiect: 1438 (2002) - Reabilitarea sălii mari de concerte a Ateneului RomanData ........
               
    Descrierea lucrărilor de infrastructură avute în vedereIndicatori fizici şi sociali pe tip de infrastructurăObiective avute în vedereObiective realizateModificări/ comentarii
             
    Consolidarea, restaurarea şi modernizarea sălii mari de concerte a Ateneului RomânSala mare de concerte:      
    Total suprafaţă restauratăm21721    
    Cupola care acoperă Sala mare de concerte        
    Suprafaţa totală restauratăm21300    
    Locuri de muncă, permanente menţinutenr.300    
     
     
     
     
  [] - secţiune pentru uzul intern al BDCE[] - secţiune care va fi completată de beneficiar---------------