HOTĂRÂRE nr. 846 din 31 decembrie 1992privind înfiinţarea Institutului Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă prin reorganizarea actualului Institut de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 25 ianuarie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează, în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, instituţie publică cu personalitate juridică şi autonomie ştiinţifică, prin reorganizarea actualului Institut de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, cu sediul în Bucureşti.  +  Articolul 2Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă realizează, în principal, următoarele activităţi: a) elaborarea normelor tehnice de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă pe baza cercetărilor aplicative privitor la evaluarea capacităţii de prestaţie psihofizica a invalizilor şi handicapaţilor; b) fundamentarea normelor de insertie socio-profesională a invalizilor şi handicapaţilor, inclusiv orientarea sau reorientarea acestora, precum şi calificarea şi recalificarea lor; c) selectarea profesiunilor şi locurilor de muncă accesibile invalizilor şi handicapaţilor, precum şi adaptarea acestora în raport cu tipul şi severitatea handicapului pe baza cercetărilor de profesiologie medicală; d) efectuarea de expertize medico-legale ale capacităţii de muncă la cererea Institutului Medico-Legal, respectiv a instanţelor judecătoreşti; e) efectuarea de expertize ale capacităţii de muncă şi activităţii stabilite de legislaţia în vigoare sau dispuse de organele administraţiei publice; f) acordarea de asistenţa tehnica pentru reţeaua de specialitate, concretizata în supravegherea activităţii unităţilor de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, efectuarea de acţiuni de îndrumare şi control în teren, rezolvarea cazurilor-problema prin internare în institut şi elaborarea de consultaţii de investigatie, metodologice şi avize tehnice definitive care se aplică obligatoriu; g) asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării procesului de învăţămînt pentru formarea şi perfecţionarea cadrelor de specialitate de către Catedra de profil din cadrul Universitatii de Medicina şi Farmacie din Bucureşti.  +  Articolul 3Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se organizează în limita numărului existent de posturi la Institutul de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, iar structura organizatorică se stabileşte şi se aproba de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 4Patrimoniul şi personalul Institutului de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă Bucureşti se transfera, pe data infiintarii, la Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.  +  Articolul 5Cheltuielile de funcţionare se asigura integral din bugetul de stat, respectiv din fondurile aprobate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale la capitolul "cheltuieli pentru sănătate".  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abroga Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1720/1970, precum şi alte dispoziţii contrare.────────────────