LEGE nr. 263 din 13 iunie 2003pentru declararea ca oraş a comunei Miercurea Nirajului, judeţul Mures
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 19 iunie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Comuna Miercurea Nirajului, judeţul Mures, se declara oraş. (2) Satele Beu, Dumitrestii, Laureni, Mosuni, Sardu Nirajului, Tampa şi Veta aparţin oraşului Miercurea Nirajului.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 13 iunie 2003.Nr. 263.-------