LEGE nr. 259 din 13 iunie 2003pentru declararea ca municipiu a oraşului Moreni, judeţul Dambovita
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 19 iunie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Oraşul Moreni, judeţul Dambovita, se declara municipiu.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 13 iunie 2003.Nr. 259.-------