ORDIN nr. 891 din 11 iunie 2003pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 19 iunie 2003    În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001, şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Directivei Consiliului 2003/29/CE, care adapteaza la progresul tehnic Directiva Consiliului 96/49/CE privind armonizarea legislatiilor statelor membre în domeniul transportului mărfurilor periculoase pe calea ferată,ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu 1 noiembrie 2003, pentru transportul în trafic intern al mărfurilor periculoase pe calea ferată se vor respecta prevederile Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), ce figurează în anexa nr. 1 la apendicele B al Convenţiei cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF), varianta amendata în 2003.  +  Articolul 2Vagoanele şi recipientele construite înainte de 1 noiembrie 2003, care nu respecta prevederile RID 2003, dar care sunt conforme cu legislaţia naţionala în vigoare la data construcţiei lor, pot circula în continuare în trafic intern, cu condiţia să fie menţinute la nivelul de securitate cerut, până la o dată care va fi stabilită de către Comitetul interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, înfiinţat conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001.  +  Articolul 3Eventualele derogări de la prevederile prezentului ordin pot fi stabilite numai de către Comitetul interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată şi aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 4Varianta tradusa în limba română a RID 2003 va fi pusă la dispoziţie celor interesaţi, contra cost, de către Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., până la data de 1 noiembrie 2003.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Ileana Tureanu,secretar de statBucureşti, 11 iunie 2003.Nr. 891.-------