HOTĂRÂRE nr. 16 din 19 iunie 2003privind modificarea structurii şi componentei Guvernului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 19 iunie 2003    Parlamentul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1La propunerea primului-ministru, structura şi componenta Guvernului vor fi modificate după cum urmează:A. Se înfiinţează prin comasare sau alte forme de reorganizare următoarele ministere:1. Ministerul Administraţiei şi Internelor;2. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;3. Ministerul Economiei şi Comerţului;4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului;5. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;6. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;7. Ministerul Sănătăţii.B. Se desfiinţează următoarele ministere:1. Ministerul Informaţiilor Publice;2. Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul;3. Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie.C. Vor fi revocaţi din funcţia de membru al Guvernului următorii miniştri: a) ca urmare a aplicării prevederilor lit. A:    - Ioan Rus - ministru de interne    - Gheorghe Romeo Leonard Cazan - ministrul dezvoltării şi prognozei    - Marian Sarbu - ministrul muncii şi                                        solidarităţii sociale    - Dan Ioan Popescu - ministrul industriei şi resurselor    - Ilie Sarbu - ministrul agriculturii, alimentaţiei                                        şi pădurilor    - Petru Lificiu - ministrul apelor şi protecţiei mediului    - Miron Tudor Mitrea - ministrul lucrărilor publice,                                        transporturilor şi locuinţei    - Matei-Agathon Dan - ministrul turismului    - Ecaterina Andronescu - ministrul educaţiei şi cercetării    - Daniela Bartos - ministrul sănătăţii şi familiei    - Georgiu Gingaras - ministrul tineretului şi sportului    - Octav Cozmanca - ministrul administraţiei publice    - Vasile Puscas - ministru delegat la Ministerul                                        Integrării Europene - negociator-şef                                        cu Uniunea Europeană    - Şerban Constantin Valeca - ministru delegat la Ministerul                                        Educaţiei şi Cercetării - pentru                                        activitatea de cercetare    b) ca urmare a aplicării prevederilor lit. B:    - Vasile Dincu - ministrul informaţiilor publice    - Acsinte Gaspar - ministru pentru relaţia cu                                        Parlamentul    - Silvia Ciornei - ministru pentru întreprinderile                                        mici şi mijlocii şi cooperatie    c) ca urmare a încetării funcţiei de membru al Guvernului:    - Ovidiu Tiberiu Musetescu - ministrul Autorităţii pentru                                        Privatizare şi Administrarea                                        Participatiilor Statului.    D. Vor fi numiţi în funcţia de membru al Guvernului următorii:    a) miniştri:    - Ioan Rus - ministrul administraţiei şi internelor    - Elena Dumitru - ministrul muncii, solidarităţii                                        sociale şi familiei    - Dan Ioan Popescu - ministrul economiei şi comerţului    - Ilie Sarbu - ministrul agriculturii, pădurilor,                                        apelor şi mediului    - Miron Tudor Mitrea - ministrul transporturilor, con-                                        structiilor şi turismului    - Alexandru Athanasiu - ministrul educaţiei, cercetării                                        şi tineretului    - Mircea Beuran - ministrul sănătăţii    b) miniştri delegaţi:    - Ionel Blanculescu - ministru delegat pentru coordonarea                                        autorităţilor de control    - Vasile Puscas - ministru delegat -negociator-şef                                        la Uniunea Europeană    - Acsinte Gaspar - ministru delegat pentru relaţia                                        cu Parlamentul    - Gabriel Oprea - ministru delegat pentru administraţia                                        publică    - Marian Sarbu - ministru delegat pentru                                        relaţiile cu partenerii sociali    - Eugen Dijmarescu - ministru delegat pentru comerţ.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se comunică Preşedintelui României, în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 85 alin. (2) din Constituţia României.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 19 iunie 2003, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 19 iunie 2003.Nr. 16.────────────────