ORDIN nr. 370 din 30 mai 2003pentru aprobarea criteriilor de evaluare a unor unităţi de profil zootehnic şi din industria alimentara
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 18 iunie 2003    În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 48/2003 pentru aprobarea Programului naţional-cadru de restructurare şi modernizare a unor unităţi de profil zootehnic şi din industria alimentara,în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare nr. 153.540 din 15 mai 2003, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Criteriile de evaluare a fermelor de animale producătoare de lapte, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Criteriile de evaluare a centrelor de colectare a laptelui şi a unităţilor de industrializare a laptelui, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, institutele centrale de profil şi direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuBucureşti, 30 mai 2003.Nr. 370.  +  Anexa 1 CRITERII DE EVALUAREa fermelor de animale producătoare de lapteCriteriile de evaluare a fermelor de animale producătoare de lapte urmăresc respectarea cerinţelor sanitare veterinare cu referire la:1. autorizarea sanitară veterinara, respectiv condiţiile constructive, igienice şi de supraveghere epidemiologica periodică a animalelor;2. condiţiile de bunastare a animalelor;3. condiţiile igienico-sanitare aplicabile spaţiilor destinate mulsului, spaţiilor destinate depozitarii laptelui materie prima, echipamentelor şi recipientelor aferente acestor spaţii;4. condiţiile igienico-sanitare aplicabile operaţiunii de muls;5. condiţiile igienico-sanitare de transport al laptelui materie prima la unităţile de colectare şi/sau de procesare.  +  Anexa 2 CRITERII DE EVALUAREa centrelor de colectare a laptelui şi a unităţilorde industrializare a lapteluiA. Criterii de evaluare a centrelor de colectare a lapteluiCriteriile de evaluare urmăresc respectarea cerinţelor sanitare veterinare cu referire la:1. condiţiile generale pentru autorizarea sanitară veterinara a centrelor de colectare a laptelui, respectiv condiţiile constructive, tehnologice şi igienico-sanitare;2. condiţiile speciale pentru autorizarea sanitară veterinara şi funcţionarea centrelor de colectare a laptelui materie prima;3. condiţiile igienico-sanitare de transport al laptelui materie prima de la fermele de animale producătoare de lapte.B. Criterii de evaluare a unităţilor de prelucrare a lapteluiCriteriile de evaluare urmăresc respectarea cerinţelor sanitare veterinare cu referire la:1. condiţiile generale pentru autorizarea sanitară veterinara a unităţilor de prelucrare a laptelui şi a produselor lactate, respectiv condiţiile constructive, tehnologice şi igienico-sanitare;2. condiţiile speciale pentru autorizarea sanitară veterinara şi funcţionarea unităţilor de prelucrare a laptelui şi a produselor lactate;3. condiţiile igienice privind spaţiile destinate echipamentelor şi personalului;4. condiţiile de acceptare a laptelui materie prima în unităţile de procesare a laptelui;5. condiţiile de producere, ambalare, marcare, etichetare, depozitare şi livrare a laptelui şi a produselor lactate;6. eficacitatea controalelor proprii ale unităţii evaluate.-------------