NORME din 1 aprilie 2003cu privire la natura, conţinutul, originea, etichetarea şi marcarea unor zaharuri destinate consumului uman
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 16 iunie 2003     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme se referă şi se aplică următoarelor produse:1. zahăr semialb;2. zahăr sau zahăr alb;3. zahăr extra alb;4. soluţie de zahăr;5. soluţie de zahăr invertit;6. sirop de zahăr invertit;7. sirop de glucoza;8. sirop de glucoza concentrat;9. dextroza sau dextroza monohidratata;10. dextroza sau dextroza anhidra;11. fructoza.  +  Articolul 2Produsele enumerate la art. 1 se comercializează numai dacă respecta definiţiile şi regulile stabilite în prezentele norme.  +  Capitolul 2 Natura, conţinutul şi originea unor zaharuri  +  Articolul 3În sensul prezentelor norme, produsele enumerate la art. 1 trebuie să corespundă următoarelor definiţii şi caracteristici:1. Zahăr semialb-zaharoza purificata şi cristalizata, de calitate corespunzătoare şi care se comercializează, având următoarele caracteristici: a) polarizatie minimum 99,5° Z; b) conţinut de zahăr invertit maximum 0,1% din masa; c) umiditate maximum 0,1% din masa;2. Zahăr sau zahăr alb - zaharoza purificata şi cristalizata, de calitate corespunzătoare şi care se comercializează, având următoarele caracteristici: a) polarizatie minimum 99,7° Z; b) conţinut de zahăr invertit maximum 0,04% din masa; c) umiditate maximum 0,06% din masa; d) tipul de culoare maximum 9 puncte determinate conformlit. a) din anexa care face parteintegrantă din prezentele norme.3. Zahăr extra alb - produsul care are caracteristicile prevăzute la pct. 2 lit. a), b) şi c), la care numărul total de puncte determinate în conformitate cu prevederile anexei nu depăşeşte totalul de 8 şi este de maximum: a) 4 pentru tipul culorii; b) 6 pentru conţinutul de cenusa; c) 3 pentru culoarea în soluţie.4. Soluţie de zahăr - soluţia apoasa de zaharoza cu următoarele caracteristici: a) substanţa uscata minimum 62% din masa; b) conţinutul de zahăr invertit maximum 3% din masa(raportul dintre fructoza şi substanţei uscate;dextroza: 1,0±0,2) c) cenusa conductometrica maximum 0,1 din masasubstanţei uscate, determinata înconformitate cu lit. b) din anexa; d) culoare în soluţie maximum 45 de unităţiICUMSA.5. Soluţie de zahăr invertit - soluţia apoasa de zaharoza parţial invertita prin hidroliza, în care conţinutul de zahăr invertit nu predomina, având următoarele caracteristici: a) substanţa uscata minimum 62% din masa; b) conţinutul de zahăr invertit mai mult de 3%, dar maximum(raportul dintre fructoza şi 50% din masa substanţei uscate;dextroza: 1,0±0,2) c) cenusa conductometrica maximum 0,4% din masasubstanţei uscate, determinata înconformitate cu lit. b) din anexa.6. Sirop de zahăr invertit - soluţia apoasa de zaharoza, posibil cristalizata, parţial invertita prin hidroliza, în care conţinutul de zahăr invertit (raportul dintre fructoza şi dextroza: 1,0±0,1) este mai mare de 50% din masa substanţei uscate, dar care are caracteristicile stabilite la pct. 5 lit. a) şi c).7. Sirop de glucoza - soluţie apoasa purificata şi concentrata de zaharuri nutritive, obţinută din amidon şi/sau inulina, cu următoarele caracteristici: a) substanţa uscata minimum 70% din masa; b) echivalent de dextroza minimum 20% din masasubstanţei uscate şi exprimată subforma D-glucoza; c) cenusa sulfatata maximum 1% din masasubstanţei uscate.8. Sirop de glucoza concentrat - siropul de glucoza parţial concentrat, cu un conţinut de substanţa uscata de cel puţin 93% din masa, dar care are caracteristicile stabilite la pct. 7 lit. b) şi c).9. Dextroza sau dextroza monohidratata - D-glucoza purificata şi cristalizata, care conţine o molecula de apa de cristalizare, cu următoarele caracteristici: a) dextroza (D-glucoza) minimum 99,5% din masasubstanţei uscate; b) substanţa uscata minimum 90% din masa; c) cenusa sulfatata maximum 0,25% din masasubstanţei uscate.10. Dextroza sau dextroza anhidra - D-glucoza purificata şi cristalizata, care nu conţine apa de cristalizare, cu un conţinut de substanţa uscata de 98% din masa, celelalte caracteristici fiind stabilite la pct. 9 lit. a) şi c).11. Fructoza - D-glucoza purificata, cristalizata, cu următoarele caracteristici: a) conţinut de fructoza minimum 98%; b) conţinut de glucoza maximum 0,5,%; c) umiditate maximum 0,5% din masa; d) cenusa conductometrica maximum 0,1% din masa,determinata conform lit. b)din anexa.  +  Articolul 4 (1) Denumirile enumerate la art. 3 se aplică numai produselor definite în aceasta şi trebuie utilizate în comerţ pentru desemnarea acestora. (2) Descrierea menţionată la art. 3 pct. 2 poate fi utilizata, de asemenea, la descrierea produsului definit la art. 3 pct. 3. (3) Termenul "alb" este folosit pentru: a) soluţia de zahăr în care culoarea nu depăşeşte 25 de unităţi ICUMSA determinate în conformitate cu metoda prevăzută la lit. c) din anexa; b) soluţia de zahăr invertit şi sirop de zahăr invertit, pentru care conţinutul de cenusa conductometrica nu depăşeşte 0,1% şi culoarea în soluţie nu depăşeşte 25 de unităţi ICUMSA determinate în conformitate cu metoda prevăzută la lit. c) din anexa. (4) Prevederile alin. (1) nu afectează procedurile prin care aceste denumiri se utilizează suplimentar pentru indicarea altor produse care nu pot fi confundate cu cele definite la art. 3.  +  Capitolul 3 Etichetare şi marcare  +  Articolul 5 (1) Etichetarea, prezentarea şi publicitatea produselor definite la art. 3 se realizează cu respectarea reglementărilor în vigoare, cu următoarele menţiuni specifice: a) masa neta, cu excepţia produselor care cantaresc mai puţin de 20 g; b) indicarea conţinutului de substanţa uscata şi de zahăr invertit, în cazul soluţiilor de zahăr, soluţiilor de zahăr invertit şi al siropurilor de zahăr invertit; c) termenul restrictiv "cristalizat" este folosit pentru siropul de zahăr invertit ce incorporeaza cristale în soluţie; d) descrierea prin care sunt definite produsele de la art. 3 pct. 7 şi 8 şi care conţin fructoza în proporţie mai mare de 5% în substanţa uscata este urmată de ingredientele utilizate şi termenii restrictivi "sirop de glucoza-fructoza" sau "sirop de fructoza-glucoza" şi, respectiv, "sirop de glucoza-fructoza concentrat" sau "sirop de fructoza-glucoza concentrata", pentru a indica care din elementele glucoza sau fructoza se găseşte în proporţie mai mare; (2) Toate informaţiile prezentate prin etichetare trebuie să fie clare, lizibile şi sa nu permită ştergerea. (3) Prevederile alin. (1) nu împiedica produsele definite la art. 3 sa poarte, în plus faţă de descrierea obligatorie, alte descrieri, cu menţiunea ca acestea din urma sa nu induca în eroare consumatorii.  +  Articolul 6Prezentele norme nu se aplică: a) produselor definite la art. 3, când acestea sunt sub forma de zahăr pudra, zahăr candel, zahăr capatana; b) produselor destinate exportului în ţările din afară Comunităţii Europene.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 7Prezentele norme sunt compatibile cu reglementările comunitare în domeniu şi sunt armonizate cu prevederile Directivei Consiliului 2001/111.  +  Anexa 1 -------la norme--------METODAde determinare a tipului de culoare, a conţinutuluide cenusa conductometrica şi a culorii în soluţia de zahăr albşi de zahăr extra alb, definite la art. 3 pct. 2 şi 3Un "punct" corespunde: a) în cazul tipului de culoare, la 0,5 unităţi calculate prin metoda Institutului pentru Tehnologia Agricolă şi a Industriei Zahărului din Brunswick; b) în cazul conţinutului de cenusa, la 0,0018%, calculat prin metoda Comisiei Internaţionale pentru Metode Uniforme de Analiza a Zahărului (ICUMSA); c) în cazul culorii în soluţie, la 7,5 unităţi calculate prin metoda (ICUMSA).Metodele de determinare a tipului de culoare, a conţinutului de cenusa şi a culorii în soluţie sunt descrise în Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 576/1.033/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea condiţiilor de calitate ale zahărului din sfecla de zahăr, cumpărat de organismul de intervenţie şi a Normelor cu privire la metodele de analiza pentru determinarea condiţiilor de calitate ale zahărului cumpărat de organismul de intervenţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 17 ianuarie 2003.-----------------