HOTĂRÂRE nr. 661 din 5 iunie 2003privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru proiectarea şi demararea lucrărilor de construire a Memorialului Eroilor Martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 13 iunie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, cu suma de 2.000.000 mii lei, pentru municipiul Bucureşti, din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, şi alocarea acesteia Consiliului Local al Sectorului 4 pentru proiectarea şi demararea lucrărilor de construire a Memorialului Eroilor Martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989.  +  Articolul 2Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 3Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 5 iunie 2003.Nr. 661.─────────────