LEGE nr. 248 din 10 iunie 2003pentru completarea Legii cetateniei române nr. 21/1991, republicată
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 13 iunie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 12 se introduce un alineat nou, alineatul 2, cu următorul cuprins:"Foştii cetăţeni români, cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care din diferite motive au pierdut cetăţenia română, precum şi descendenţii acestora pot face cerere de redobandire a cetateniei la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare competente ale României."2. După alineatul 1 al articolului 13 se introduce alineatul 1^1 cu următorul cuprins:"Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României vor inainta de îndată cererile depuse acestei comisii."  +  Articolul 2Cererile de redobandire a cetateniei române, depuse anterior intrării în vigoare a prezentei legi, se soluţionează potrivit reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 10 iunie 2003.Nr. 248.──────────────