LEGE nr. 242 din 6 iunie 2003pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţionala a Pădurilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 13 iunie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 9 ianuarie 2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţionala a Pădurilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. II poz. 13 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 20 ianuarie 2003, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTAprivind abilitarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura i se atribuie calitatea de concedent, în numele statului, pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului, strict aferente activelor vândute conform contractelor de vânzare-cumpărare, în vederea încheierii contractelor de concesiune. (2) Orice investiţie pe terenurile forestiere concesionate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe se executa numai cu aprobarea concedentului. (3) Valoarea concesiunii terenurilor cu destinaţie forestieră proprietate publică a statului se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 6 iunie 2003.Nr. 242.-------