LEGE nr. 241 din 6 iunie 2003pentru modificarea anexei la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 13 iunie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Punctul III din anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:- Poziţia 4 a punctului III va avea următorul cuprins:"4. reţelele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare, staţiile de tratare şi epurare a apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente;"  +  Articolul 2Hotărârile Guvernului privind atestarea domeniului public local vor fi modificate sau completate, după caz, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUBucureşti, 6 iunie 2003.Nr. 241.-------