LEGE nr. 240 din 6 iunie 2003privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnica şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 13 iunie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 14 din 13 martie 2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnica şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 2 aprilie 2003, cu următoarea modificare:- La articolul II, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Art. II. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, personalul de specialitate al Agenţiei SAPARD beneficiază de salarii de baza mai mari cu minimum 50% faţă de cele prevăzute de lege, dar nu mai mult de 100%. Majorările se vor face în limita fondurilor alocate."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 6 iunie 2003.Nr. 240.-------