LEGE nr. 244 din 10 iunie 2003pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2003 privind acordarea unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 13 iunie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe respinge Ordonanţa Guvernului nr. 6 din 23 ianuarie 2003 privind acordarea unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, adoptată în temeiul art. 1 pct. III. 6 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 24 ianuarie 2003.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR VALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUBucureşti, 10 iunie 2003.Nr. 244.────────────────