LEGE nr. 238 din 2 iunie 2003privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 10 iunie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 21 din 30 ianuarie 2003 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul unic punctul 1, alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:(3) Autoritatea Feroviara Română - AFER va asigura, de asemenea:a) respectarea condițiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru realizarea interoperabilitatii sistemului de transport feroviar transeuropean convențional pe teritoriul României; aceste condiții privesc proiectarea, construirea, punerea în funcțiune, reconstruirea, reînnoirea, exploatarea și întreținerea elementelor acestui sistem, precum și calificarile profesionale și condițiile de sănătate și de securitate a personalului care contribuie la exploatarea sistemului;b) respectarea condițiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru realizarea interoperabilitatii sistemului de transport feroviar transeuropean de mare viteza pe teritoriul României; aceste condiții privesc proiectele atât pentru construirea, reconstruirea, cat și pentru exploatarea infrastructurii și a materialului rulant, care vor contribui la funcționarea acestui sistem.2. După articolul unic, care devine articolul I, se introduce un articol nou, articolul II, cu următorul cuprins:  +  Articolul IIÎn titlul ordonanței, sintagma Ministerul Transporturilor se înlocuiește cu sintagma Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.  +  Articolul 2Ordonanța Guvernului nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  GHEORGHE BUZATU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  București, 2 iunie 2003.Nr. 238.-------