LEGE nr. 235 din 2 iunie 2003privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizatiei anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Biroului Internaţional al Expoziţiilor (B.I.E.)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 10 iunie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă preluarea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din calitatea României de membru al Biroului Internaţional al Expoziţiilor (B.I.E.) de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei de la Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 2Plata cotizatiei anuale stabilite conform baremelor B.I.E. se va efectua de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, în vederea continuării participării statului român ca membru al acestei organizaţii şi ca parte a Convenţiei privind expoziţiile internaţionale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928, ratificată prin Decretul nr. 2.581/1930, modificată şi completată cu amendamentele ulterioare.  +  Articolul 3Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei legi în bugetele Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Dezvoltării şi Prognozei.  +  Articolul 4La anexa nr. 1 punctul I, nr. crt. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:
    Nr. crt. Denumirea organizaţiei Sediul Anul în- fiin- tarii Anul ade- ra- rii Ro- ma- niei Instituţia română care coordonează relaţiile cu organi- zatia internatio- nala respectiva
    "20. Biroul Internaţional al Expoziţiilor (B.I.E.) Paris 1931 1960 Ministerul Dezvoltării şi Prognozei"
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUBucureşti, 2 iunie 2003.Nr. 235.-------